Kommersialisering av forskning tjänar minnessjuka

Memocate som är ett resultat av långsiktig forskning med kommersialiseringsstöd erbjuder digitala tjänster till stöd för vården av minnessjuka. Verksamheten har en global potential.

Professorn i nordiska språk Camilla Lindholm har forskat i interaktion och demens i över tio år. Forskningen utgår från verkliga interaktionssituationer där den ena parten är minnessjuk. Situationerna har videobandats i dagverksamheten och på vårdhem.

– Situationerna präglas av språkliga problem eller interaktionsproblem. Det kan till exempel handla om en så enkel sak som att den minnessjuka inte märker att vårdaren talar till hen, om vårdaren inte står bredvid. Detta ger upphov till missförstånd och skapar frustration, beskriver Lindholm.

Enligt Lindholm finns det en beställning på en produkt som Memocate. På utbildningar och i diskussioner med vårdpersonal har det framkommit att interaktionsproblemen är en utmaning. Det finns inte tillräckligt kunskap. Just detta vill Memocate åtgärda och ha en positiv inverkan på det dagliga livet.

Med sikte på internationell verksamhet

Memocates inledande stadium pågår som bäst. Enligt vd Heikki Viitanen kommer produkten att vara klar för försäljning i slutet av året.

– Vi börjar nu testa och utveckla materialet i samarbete med professionella inom vårdbranschen. Tre ålderdomshem och en kommun medverkar. Samtidigt förbereder vi ett materialpaket för närståendevårdare. Vi söker också efter en partner för ett större pilotprojekt där innehållet ska bestämmas enligt kundens behov.

Kurshelheten för närståendevårdare ska vara färdig i nästa stadium som är om ett år. I Memocates team på sex personer är arbetsspråket engelska, och man söker samarbetspartner även utomlands, bl.a. i Sverige och Storbritannien.

– Vi har planer på verksamhet i Europa men också globalt, säger Viitanen.

Memocate ska lösa problem som uppstår ur asymmetrisk interaktion. Det är inte bara minnessjukas vårdare som råkar ut för sådant. Enligt Camilla Lindholm finns det potential för affärsverksamhet och en marknad inom olika kundsegment.

– Asymmetrin i interaktionen uppstår när en eller flera av parterna har svagare språklig förmåga eller interaktionsförmåga än de andra. En modersmålstalare har en starkare ställning än en person som talar ett för honom eller henne främmande språk, och en läkare som företräder organisationen är i en annan position än en lekman. Asymmetrisk interaktion förekommer också på området för utvecklingsstörningar och i autismspektret.

Lindholm tillägger att också den minnessjuka kan erbjudas utbildning, i synnerhet i början av sjukdomsprocessen. I takt med att sjukdomen framskrider övergår ansvaret till diskussionspartnern.

Studenterna medverkar

Studenterna är en viktig grupp, inte bara som Memocates kunder utan också i kommersialiseringen av innovationer.

– Om vi vill åstadkomma en attityd- och kulturförändring i vårdarbetet måste vi börja med studenterna, konstaterar Heikki Viitanen.

Memocate samarbetar därför med gerontologistuderande vid Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Enlig Viitanen förutsätter många vårdanstalter t.ex. i Sverige och Storbritannien att hela personalen från vaktpersonal till läkare deltar i interaktionsutbildning. Brådskan och stressen inom åldringsvården, som lyfts fram i medierna, kan eventuellt motverkas med en förändrad verksamhetskultur.

– Förbättrade interaktionsfärdigheter kan ge verktyg att arbeta effektivare och med bättre resultat. Den medicinfria rehabiliteringen ökar och brådskan minskar. Vår utbildning stöder ett sådant sätt att arbeta.

Enligt Viitanen och Lindholm finns det hos humanistiska studerande och forskare en stor outnyttjad potential. Den skapande kraften visar sig uttryckligen i samarbete.

– Forskarna har idéer och kompetens, studenterna tid och energi att utveckla nytt, summerar Viitanen.

– Vi vill sammanföra studenter och forskare, tillägger Lindholm.

Det finns planer på åtminstone ett läger för uppstartsföretagande. Kanske föds det just där fler företagsidéer som kan göra världen till en bättre plats.

Företagsläger ledde till samarbete

Camilla Lindholm är vetenskaplig rådgivare och hennes parhäst i Memocate är Heikki Viitanen.

– Camilla och jag träffades på ett läger för uppstartsföretagande i Jurmala. Jag hade kommit dit genom innovationscentret Demola i Tammerfors och Camilla kom från Helsinki Innovation Services.

Helsinki Innovation Services (HIS) som ägs av Helsingfors universitet har under sina sex verksamhetsår främjat uppkomsten av flera företag som bygger på forskning som bedrivs vid universitetet. Memocate är det nionde i raden och det första med ursprung i Humanistiska fakulteten.

Från början av året arbetar Camilla Lindholm också som innovationsagent vid sidan av arbetet. Innovationsagenterna är ett pilotexperiment vars koncept lånats från Aalto-universitetet.

– Innovationsagenten är i praktiken länken mellan forskaren och forskningsadministrationen. Jag förmedlar information om företagssamarbete och Horisont 2020-programmen, jag vägleder företagsidéer och tänker på vad universitetet kan ha nytta av och hur vi kan skapa och utveckla det samhälleliga genomslaget i samband med kommersialiseringen.

Seuraa Memocatea sosiaalisessa mediassa

Följ Memocate på sociala medier:

Instagram: teammemocate

Twitter: @TeamMemocate

Facebook: memocated

LinkedIn: Memocate

Medium: Memocate