Klas Backholms forskning kring journalisters posttraumatiska reaktioner belönades

Svenska social- och kommunalhögskolans biträdande professor Klas Backholms forskning kring medier och trauma belönades med Frank Ochberg Award 2016, ett av världens främsta pris kring psykotraumatologi och journalistik.

Frank Ochberg Award for Media and Trauma Study delas årligen ut av International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS, för ett betydande bidrag till forskningen kring medier och trauma. Klas Backholm mottog priset den 12 november i Dallas, USA, under en internationell konferens arrangerad av ISTSS.

– Det är ett av få pris i världen kring medier och krispsykologi så det är kul att få det, säger Backholm.

Backholm forskar kring posttraumatisk stress efter krissituationer, särskilt hur journalister mår efter att de jobbat med en krissituation. Det behöver inte nödvändigtvis handla om stora kriser som krig eller naturkatastrofer, utan kan också handla om en bilolycka som en lokalreporter rycker ut för att rapportera om. Journalister är en yrkesgrupp som kan komma att jobba i krissituationer ibland, men det gör de inte dagligen. Det här spelar roll för hur förberedd man är för att jobba i en kris. Till exempel har poliser som dagligen jobbar med kriser en mer uttalad beredskap för hur man hanterar dessa situationer.

– Jag ser på olika mått av illamåendet som posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest och så ser jag på yrkesspecifika riskfaktorer, det vill säga vilka faktorer som ökar risken för trauma efter kriser, berättar Backholm.

Resultaten av Backholms forskning visar bl.a. att risken för posttraumatisk stress ökar bland journalister som upplevt ett etiskt dilemma under arbetet i krissituationen. Det kan hända i en situation där man från redaktionen fått i uppdrag att intervjua och samla in information under en krissituation, men samtidigt är man en empatisk medmänniska som inte vill störa eller göra situationen värre för de inblandade. De journalister som upplevt fler dilemman under ett uppdrag, och känner skuld efteråt för vad de gjorde som en del av sin yrkesroll, har en förhöjd risk för posttraumatiska symptom. Detta såg man klart bland journalisterna som rapporterade från terrorattentatet på Utøya i Norge, och som Backholm forskat i. Tidigare har Backholm forskat i journalisters posttraumatiska symptom efter skolskjutningarna i Finland.

Journalister kan försöka förebygga etiska dilemman genom att klargöra för sig själv och med förmännen och redaktionen vad som yrkesrollen kräver. Redaktionen bör diskutera hur de gör krisjournalistik så att situationen är klar för alla medarbetare.

– Vid Soc&kom försöker vi förebygga etiska dilemman genom att redan i journalistikutbildningen få in ett relevant tänkesätt bland studerande, säger Backholm.

Klas Backholm började som biträdande professor i medier och kommunikation vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet i augusti 2016. Det är fråga om Soc&koms första tenure track-professur som är en karriärväg från forskare till professor. För tillfället är Backholm med i ett forskningsprojekt om journalisters mående där man tar steget bort från stora kriser och istället ser på hur journalister reagerar på hot i vardagen och det som de möter när de öppnar sina sociala medier. Han deltar också i ett projekt om hur journalister ska hantera stora informationsmängder i sociala medier under kriser. Målet är att utveckla ett webbaserat verktyg som på ett enkelt sätt samlar in information från flera olika sociala medier.

Tilläggsuppgifter:

Biträdande professor Klas Backholm, tel. 044 592 5954, e-post: klas.backholm@helsinki.fi