Kameramobil räddar liv i tropikerna

Medicinarna tar hjälp av ett billigt fickmikroskop i kampen mot parasitsjukdomar.

Parasitsjukdomar är ett stort problem i fattiga tropiska länder, trots att många av sjukdomarna är relativt lätta att bota om de upptäcks i tid. Det finns alltså ett stort behov av en effektiv men billig diagnostisk metod.

Forskare vid Helsingfors universitet, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), och Karolinska Institutet i Stockholm har hittat en lösning på problemet i ny, men vardaglig, teknik. Utgångspunkten är en webb- eller mobilkamera som kan ta högupplösta bilder och skicka dem vidare.

Kameran görs till ett mikroskop genom att man tar bort linserna. Då kan man placera provet direkt på bildsensorn. Sensorn kan urskilja objektet, t.ex. ett parasitägg, om det är dubbelt så stort som sensorns pixlar. I dagens kameror är pixlarna minimala, en mikrometer som minst.

– Bildsensorns upplösningsförmåga motsvarar inte helt ett laboratoriemikroskops, men det räcker bra till för att identifiera flera av de viktigaste parasiterna, berättar docent Johan Lundin, som arbetar som forskningsledare på Campus Mejlans.

Automatisk distansdiagnostik

Bilden av ett prov som tagits med mobilmikroskop kan antingen analyseras på plats eller skickas vidare för undersökning. Målet är att utveckla ett minimikroskop som även en lekman kan använda. Diagnostiken kan centraliseras och automatiseras så att den sker helt eller delvis med hjälp av datorseende.

Lundins forskningsgrupp har också utvecklat datorseende som lämpar sig för analys.

Bland annat NASA har tidigare använt bildsensorer utan linser för att undersöka rundmaskens beteende under rymdfärder. Metoden har dock inte tillämpats på parasitdiagnostik förut.

Bilharzia kuvas för en euro

– Vi testade metoden för att diagnosticera schistosomiasis, och det visade sig fungera, berättar professor Ewert Linder vid Karolinska Institutet.

Schistosomiasis, eller bilharzia, är en av de vanligaste parasitsjukdomarna. Enligt uppskattning har hundratals miljoner människor drabbats av parasiten. Kronisk schistosomiasis försämrar allmäntillståndet och gör den drabbade mottaglig för allvarliga infektionssjukdomar.

Sjukdomen orsakas av en mask som är allmän i naturliga sötvattendrag i tropiska Afrika, Karibien, Sydamerika och Östasien. Maskens larver tränger sig igenom människans hud, t.ex. under en simtur. De första symtomen kan visa sig först efter några veckor eller t.o.m. månader.

Lundin berättar om forskningen som publicerades i en artikel på tidskriften PLOS Neglected Tropical Diseases webbplats 6.12.

”Vi lyckades hitta maskens ägg i urinprov genom att använda ett mobilmikroskop och vi kom fram till att diagnosen kan automatiseras med hjälp av datorseende. De webkameror som vi använde i undersökningen kostade ca tio euro, men ett massproducerat minimikroskop kan kosta runt en euro. Metoden är ett bra vapen i kampen mot parasitsjukdomar i fattiga länder, och det var precis vad vi ville hitta i vår undersökning. Det finns säkert andra tillämpningar också.”