J. V. Snellmanpriset till hjärnforskaren Minna Huotilainen

Årets J. V. Snellmanpris går till docenten i kognitionsvetenskap Minna Huotilainen. Huotilainen har både i medierna och i sina talrika offentliga framträdanden aktivt och engagerat lyft fram hjärnforskningen. Priset överräcktes på universitetets årsfest den 24 mars.

Minna Huotilainen (@minnahuoti) har presenterat hjärnforskning på ett lättfattligt och intresseväckande sätt i en nyligen utkommen populärvetenskaplig bok Tunne aivosi (Känn din hjärna) som hon har skrivit tillsammans med Leeni Peltonen. I sin forskning kombinerar hon kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi. Huotilainen är en entusiastisk bloggare och arbetar aktivt för att popularisera vetenskap. Populärvetenskapen har ökat allmänhetens och beslutsfattarnas intresse för vetenskap och för vad vetenskapen åstadkommer.

Vetenskap i vardagen

Minna Huotilainen är mycket glad över priset.

– Priset ges för förmedling av kunskap, och det är högaktuellt i dag då det talas om det postfaktuella samhället och forskningsbaserad kunskap ställs mot åsikter, konstaterar Huotilainen.

Huotilainen anser att skattebetalarna som finansierar forskningen borde ges mycket bättre möjligheter att höra om resultaten. Det är universiteten och forskningsinstituten skyldiga samhället.

Hon har själv gjort besök och hållit föredrag om vetenskap, inte bara om sina egna forskningsresultat utan även andras. Hon tillämpar också forskningsresultat på vardagen.

Och till vardagen hör arbete. Därför besöker Huotilainen arbetsplatser, och där hör hon ständigt om samma problem: öppna kontorslandskap och dåliga arbetsarrangemang orsakar stress.

– Ibland är det frustrerande att märka att det har tillämpats sådana lösningar som forskningen redan har visat att är problematiska. Men investeringarna är redan gjorda och nu gäller det att leva med problemen, med så få förändringar som möjligt.

Musik för hjärnan

Huotilainen talar också gärna om hur välgörande och viktig musiken är för hjärnan. Hon sörjer över att just de barn och ungdomar som särskilt behöver musik går miste om den hobbymöjligheten av ekonomiska skäl.

– Musikklubbar på dagis blir billigare än talterapi, specialgrupper och skolgångsbiträden senare i livet, menar Huotilainen.

– Utbildningsstyrelsen var på väg att förbjuda avgiftsbelagda musikklubbar på dagis, men genom vår respons mildrades deras ställningstagande åtminstone lite.

En mångvetenskaplig pristagare

Minna Huotilainen rör sig i många discipliner vid Helsingfors universitet. Hon är forskare vid enheten för kognitiv hjärnforskning vid Medicinska fakulteten, och vid Pedagogiska fakultetens nätverk Cicero, som hon betraktar som en av sina hemmabaser. Hon har en docentur i kognitionsvetenskap vid Humanistiska fakulteten och undervisar i ämnet.

J. V. Snellmanpriset

Helsingfors universitets pris J. V. Snellmanpriset tilldelas årligen som erkänsla för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. I valet av pristagare betonas sådan verksamhet som på ett betydande sätt har främjat det vetenskapliga arbetet vid universitetet och bidragit till kännedomen om universitetets centrala mål. Prissumman är 6 000 euro. Priset överräcks på universitetets årsdagsfest.