Individualiserad vård

Professorn i systembiologi Sampsa Hautaniemi har av Universitetet i Oslo tilldelats Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare för sin mångvetenskapliga forskning.

Professor Sampsa Hautaniemis forskningsgrupp i systembiologi arbetar för att sjukvården bättre ska kunna beakta individuella skillnader patienter emellan och patienten som unik individ. Det är till exempel av stor nytta att redan på förhand kunna indela cancerpatienter i dem som har nytta av en viss medicin och dem som inte ska behöva plågas med den.

I och med ny teknologi och nya undersöknings- och forskningsmetoder har den mängd information som det går att ta fram om en enskild patient skjutit i höjden.

Big data i forskningens tjänst

Utan avancerad datateknik är det omöjligt att hantera, analysera och förädla stora datamängder till information som tjänar patienten. Matematisk modellering är en livsviktig del av den moderna läkarvetenskapen.

– Systembiologisk forskning kombinerar datavetenskap, matematik, statistik, biologi och medicin. Vårt arbete syftar till att förstå och behärska biomedicinska processer med hjälp av matematiska metoder, beskriver Hautaniemi sitt område.

Hautaniemis grupp hör till Medicinska fakultetens forskningsprogram i genombiologi.

– Vid sidan av beräkningsmetoder som är i utbredd användning inom cancerforskningen har vi även utvecklat en beräkningsplattform där vi effektivt kan hantera stora och heterogena biomedicinska datamängder.

Anders Jahres medicinska priser utdelas varje år för exceptionellt högklassigt medicinskt forskningsarbete, och pristagarna utses av en internationell expertgrupp. Hautaniemi mottog tillsammans med Rickard Sandberg vid Karolinska Institutet Anders Jahres medicinska pris för yngre forskare. Prissumman är ca 50 000 euro.

Prisutdelningen sker idag den 15 oktober vid Universitetet i Oslo.