Helsingfors universitet hjälper hälso- och sjukvården under coronakrisen

Fakulteterna kan på begäran hjälpa till med testning, låna ut utrustning, lokaler och utbildad personal samt dela med sig av sin expertis. Vid universitetet pågår också flera studier om coronaviruset.

Helsingfors universitets fakulteter och enheter hjälper Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och samhället på olika sätt under coronaepidemin.

Vid universitetet pågår flera studier om coronaviruset. Studierna gäller bl.a. läkemedelsutveckling, hur man kan utöka testkapaciteten och hur antikroppar mot viruset bildas. Mer information om pågående forskning finns t.ex. på sidan COVID-19.

Medicinska fakulteten och Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) ger på HUS begäran tillgång till universitetets lokaler och utrustning på Campus Mejlans. Enheterna har levererat plastdelar som behövs för coronatesterna till HUSLAB.

Experter inom hälso- och sjukvården som är anställda vid universitetet har möjlighet att frivilligt anmäla sig för tjänst vid HUS.

– Här på Mejlans är vi vana vid kontinuerligt samarbete med HUS, i fråga om både forskning och utbildning. På grund av situationen med coronaviruset har samarbetet utvidgats till att gälla lokaler och bl.a. laboratorieutrustning, säger prorektor Tom Böhling.

– Samarbetet begränsar sig inte till Medicinska fakulteten, utan det är mycket aktivt på alla campus.

Veterinärmedicinska fakulteten har höjt beredskapen i vissa av sina laboratorier och kan vid behov inleda testverksamhet i anknytning till coronaviruset. De diagnostiska tjänsterna inom patologi och parasitologi har kommit överens med Livsmedelsverket om att de vid behov kan agera diagnostikreserv i fråga om smittosamma djursjukdomar.

Djursjukhuset har samlat in information från hela landet om den intensivvårdsutrustning som finns vid djurklinikerna och som kan användas för vård av människor. Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har också kartlagt lämplig utrustning och anställda med sjukskötar- eller laboratorieskötarutbildning.

Studenterna vid Farmaceutiska fakulteten fortsätter sin praktik vid apoteken som en del av sina studier och fakulteten har tillhandahållit renat vatten för tillverkning av handsprit för Vanda stads äldreomsorg.

På avdelningen för fysik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten bedriver man materialforskning med anknytning till coronaviruset, t.ex. karakterisering av filtermaterial som producerats med hjälp av 3D-skrivare vid ett italienskt barnsjukhus, och strukturundersökningar med mikrotomografi. Forskningen gäller den akuta situationen och hjälper direkt dem som befinner sig i krisområdena.

Forskare inom olika områden g

er bl.a. riksdagen och myndigheterna experthjälp och ställer upp för intervjuer i media. Vidare ordnar t.ex. forskare vid Statsvetenskapliga och Pedagogiska fakulteten öppna webbföreläsningar och evenemang. Temana är bl.a. ekonomiska kriser, coronakrisens effekter i samhället och arbetshälsa under undantagssituationen.

Universitetet gjorde kartläggningen av vilken hjälp det erbjuder på undervisnings- och kulturministeriets begäran.
 

Mer information:

Prorektor Tom Böhling
Tfn 029 4122 251

Se även:

Forsk­ning­en lö­ser co­ro­nakri­sen – så här bi­drar vi