Helsingfors universitet börjar utbilda magistrar i utveckling av hälsovården

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet lanserar nästa höst ett nytt magisterprogram för utveckling av hälsovården. Utbildningen ger behörighet för planerings-, utvecklings-, forsknings- och ledningsuppdrag och strävar efter att svara på den rådande kompetensbristen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Helsingfors universitet börjar utbilda magistrar och doktorer i hälsovetenskap. Med magisterprogrammet i utveckling av hälsovården som lanseras hösten 2023 strävar universitetet efter att förbättra utbildningsmöjligheterna för experter inom social- och hälsovård framför allt i Nyland.

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården riktar sig till studenter som är intresserade av att utveckla branschen och som har en lämplig yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen i hälsovetenskap eller examen inom något annat område inom hälsobranschen. 

– Vi vill skapa möjligheter för experter inom social- och hälsovård att avancera i karriären och främja tillgången till fler experter på kliniskt arbete och undersökande utveckling inom hälso- och sjukvården. Den nya utbildningen ökar sannolikheten att söka sig till branschen och stanna kvar i den, säger projektchef Terhi Kemilä vid Helsingfors universitets undervisnings- och studentservice.

Från moduler till karriärväg

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården omfattar 120 studiepoäng. Undervisningen är avgiftsfri och ges på svenska och finska. Första ansökningstiden till utbildningen är i mars 2023. Det är också möjligt att genomföra studiehelheter som avgiftsbelagda studier för kontinuerligt lärande redan innan beviljad studierätt.

Examen består av moduler, bland vilka studenten kan välja lämpliga studier. Vid programmet erbjuds alternativ inom klinisk vårdvetenskap, folkhälsa och ledarskap inom social- och hälsovård. Under de fördjupade studierna kan studenten välja kurser bland Medicinska fakultetens utbud.

– Det finns gott om synergier med fakultetens övriga utbildningsprogram. Till exempel modulen för ledarskapsutbildning ordnas i samarbete med specialistläkarutbildningen, säger Medicinska fakultetens prodekanus med ansvar för undervisningen, Anu-Katriina Pesonen.

En del av studierna kan genomföras vid sidan av arbetet. Minst 50 studiepoäng av examen genomförs som webbstudier. I studierna ingår också närstudieperioder. Om studenten redan arbetar inom hälso- och sjukvården kan hen enligt Pesonen tillämpa det hen lärt sig vid magisterprogrammet i sitt eget arbete. Det är till exempel möjligt att skriva sin avhandling på den egna arbetsplatsen.

– Vi hoppas också att välfärdsområdena erbjuder praktikplatser för våra studenter, säger Pesonen.

Utexaminerade anställs som experter

Blivande magistrar i hälsovetenskap får färdigheter för krävande expertuppgifter inom hälso- och sjukvården. De som utexaminerats från programmet kan också få lärarbehörighet.

– Yrkesbenämningar är till exempel planerare, forskare, expert på kliniskt vårdarbete, expertsjukskötare, överskötare eller avdelningsskötare. Efter examen kan studenterna även arbeta som servicechefer, utvecklingschefer, social- och hälsovårdsdirektörer, utbildare eller projektchefer, säger Kemilä.

– Vi har velat göra innehållet i utbildningsprogrammet relevant ur arbetslivets synvinkel och vi har även beaktat de behov som anknyter till social- och hälsovårdsreformen. Vi vill skapa en nära koppling mellan den forskning som bedrivs vid universitetet och inom social- och hälsovårdsområdena i Nyland, såväl inom specialsjukvården som inom primärvården, säger Anne Remes, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Mera information: