GSK och Sanofi med i det betydande finländska genforskningsprojektet FinnGen

GSK och Sanofi har anslutit sig till forskningskonsortiet FinnGen. FinnGen är ett omfattande gemensamt forskningsprojekt för offentlig och privat sektor med syfte att producera genetisk information om en halv miljon finländare som lämnat biobanksprov. Att kombinera genom- och hälsodata ger möjligheter att göra de vetenskapliga genombrott som undersökningen siktar på, öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomar och utveckla nya behandlingsmetoder.

Det unika FinnGen-forskningsprojektet inleddes hösten 2017 och grundar sig på ett ovanligt brett och öppet samarbete mellan akademiska forskare och läkemedelsföretag. I projektet deltar finländska biobanker med sina bakgrundsorganisationer, finländska universitet och sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Blodtjänst och för tillfället nio internationella läkemedelsföretag. Studien finansieras av företagspartnerna och Business Finland.