Forskaren som berättar om mitokondrier genom att till exempel rappa

Humorn hjälper till att förmedla vetenskapens budskap, konstaterar alumnen vid Helsingfors universitet, Juan Cruz Landoni, som nu förbereder sin doktorsavhandling.

"Hur växer en liten, gammal proteobakterie till ett fenomen? Denna irriterande andande organell producerar kraft för hela cellen. Den är en metabolisk kapten som bestämmer över liv och död. Världen kommer ännu att känna till dess namn."

På denna video rappar doktoranden Juan Cruz Landoni om mitokondrier till rytmer ur Hamilton-musikalen. Landoni gjorde denna rap i början av året för en tävling, ordnad i Zoom för unga forskare, av Global Young Scientists-konferensen för inbjudna deltagare. Uppgiften var att presentera den egna forskningen för andra.

Musiken har aldrig varit en av Landonis många hobbyer. Det var därför han var litet nervös när han spelade in rappen ensam hemma. Det var onödigt, för Landoni vann hela tävlingen. Som belöning får han resa till Singapore nästa år när konferensen äger rum på plats där.

— Konferenser hör till mina favoritsaker när det gäller arbetet som forskare. Jag njuter av att få dela min forskning med världens bästa experter och av hur alla arbetar för samma mål, berättar Landoni.

Vetenskapsvitsar och omröstningar

Även om Landoni inte har rappat om sin forskning tidigare är popularisering av vetenskap bekant och står hans hjärta nära.

— Att berätta om vetenskapen är helt avgörande. Under coronapandemin har det blivit klart att en stor del av människorna inte förstår forskarnas sätt att uttrycka sig. För att få fram vårt budskap och få bukt med falska nyheter måste vi popularisera, säger Landoni. På sitt Twitter-konto delar Landoni vetenskapsvitsar och ordnar omröstningar om till exempel de färger som bäst beskriver organellerna. Han tycker att humor är ett bra sätt att kommunicera.

— Vetenskap kan vara rolig. Min egen personlighet är inte särskilt allvarlig och när det gäller vetenskap hjälper humorn till att slappna av. Det gör forskarna humanare i andras ögon när vi kan skratta åt oss själva och det vi gör.

Från Argentina till Helsingfors

Landoni är hemma från Argentina har varit intresserad av vetenskap så länge han minns. Redan som liten undersökte han småkryp och växter. Intresset för vetenskap kom inte från föräldrarna: Landons pappa är bilhandlare och mamma jobbar som medlare. Trots det har en forskarkarriär alltid varit Landons önskeyrke.

— Det är fortfarande ibland svårt för mig att tro att jag får betalt för det jag tycker så mycket om.

År 2014 hade Landoni studerat biologi i ett år vid universitetet i sin hemstad Río Cuarto, när han av sin kompis fick höra om Millennium Youth Camp som hölls i Finland och anmälde sig. Det blev en avgörande erfarenhet.

— På förhand visste jag ingenting om Finland. Jag frågade bokstavligen om det fanns isbjörnar där. Men när jag kom till Helsingfors på sommaren blev jag förälskad i det här stället och jag älskar det fortfarande.

Det finns mycket att reda ut

Deltagarna i Millennium Youth Camp besökte företag och genomförde ett projekt vid Helsingfors universitet. Som avslutning på lägret erbjöds deltagarna studieplatser vid den naturvetenskapliga fakulteten. Landoni bestämde sig för att ta emot den. Han började studera kemi och senare translationell medicin.

Som förstaårsstuderande var det lätt att få vänner och bli hemmastadd i ett nytt land. Landoni började genast arbeta som forskningsassistent vid professor Anu Wartiovaaras laboratorium. Där blev han intresserad av mitokondrieforskning och skriver nu sin egen doktorsavhandling om hur mitokondriens interna DNA påverkar cellen och orsakar sjukdomar och åldrande.

Mitokondrier är organeller som producerar bland annat energi för cellens behov. Deras bakgrund finns i bakterier som är integrerade i cellerna och därför avviker deras DNA från det övriga genetiska materialet hos bäraren.

— Jag tycker om att mitokondrier ännu har undersökts rätt litet och att det finns mycket kvar att reda ut om dem. Det skulle vara oerhört bra om vi kunde hitta en behandling mot någon sjukdom, men jag njuter också av mindre Heureka-stunder: varje upptäckt gläder mig.

Han har blivit rejält finländsk

Landoni har nu bott i Finland i sju år. Han tycker mycket om arbetskulturen i Wartiovaaras laboratorium där arbetet och det övriga livet är i balans. Även naturen, säkerheten och det välorganiserade samhället tilltalar Landoni. Från Argentina saknar han mest sin familj och sina vänner.

På fritiden sysslar Landoni med rullskridskoåkning, luftakrobatik, naturutflykter, dans och trädgårdsskötsel.

I framtiden kommer Landoni att gå dit vetenskapen leder. Ändå skulle han i något skede kunna tänka sig att slå sig ned i Finland.

— Finland har förändrat mig. Jag vill nu ha naturen och lugnet i min omgivning. Man kan säga att jag under min tid här har blivit rejält finländsk.

Lyssna på min mitokondrie-rap här!