Forskare samlar in genetisk information om coronapatienter för att utreda om genetiska faktorer kan öka risken för allvarliga symtom

Forskare vid Institutet för molekylärmedicin i Finland försöker få fram genetisk information som kan hjälpa läkarna att välja de bästa behandlingarna för varje patient. Målet är också att hitta läkemedel som biter på covid-19.

Kan våra gener ge en fingervisning om hur allvarlig en coronavirusinfektion blir för olika människor? Det vet vi inte ännu, men forskarna tror att genetiska faktorer kan påverka det individuella sjukdomsförloppet.

Andrea Ganna, forskare i statistisk genetik och epidemiologi, har tillsammans med sina kollegor noggrant följt hur covid-19-pandemin utvecklas.

– Vi ville dra vårt strå till stacken, berättar Ganna som arbetar vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM).

I mars inledde Ganna med kollegor ett internationellt samarbetsprojekt, där de i coronaviruspatienters DNA-prov letar efter kopplingar i fråga om benägenhet att insjukna och sjukdomens svårighetsgrad.

– En del får endast lindriga symtom av covid-19, medan andra utvecklar en allvarlig lunginflammation. Vår hypotes är att individens genetik kan förklara de varierande symtomen. Vi försöker hitta mutationer i patienternas DNA som kan påverka hur allvarlig sjukdomen blir, säger Ganna.

Projektet kan ge resultat som är till nytta både inom läkemedelsutvecklingen och i hur vården av patienterna organiseras.

– Vi vet att vissa läkemedel riktar in sig på vissa gener. Om mutationer i dessa gener också har en koppling till hur allvarlig covid-19 blir, är det möjligt att detta läkemedel tämligen enkelt och snabbt kan användas för att behandla coronavirusinfektionen. Och om det visar sig att vissa människor har en låg genetisk risk att få allvarliga symtom, kan denna information användas för att prioritera vården, berättar Ganna.

Insamlingen av data pågår

Ganna med kollegor har bett biobanker, sjukhus och forskningsinstitut världen över att skicka dem data om coronaviruspatienters DNA-prov. Institutioner kan anmäla sitt intresse att delta i undersökningen på projektets webbplats.

Gannas forskningsgrupp hanterar inte DNA-prov, utan de behandlar genetisk information som de institutioner som lämnar in uppgifterna har bearbetat. Forskarna kan sedan söka information i dessa data med datavetenskapliga metoder. Direktören för FIMM Mark Daly har lovat att FIMM utför genotypningar och analyser av DNA, om någon institution inte har resurser att göra det själv. Gannas grupp överför DNA-data till en enhetlig form och publicerar dem så de blir tillgängliga för vetenskapssamfundet.

Projektet som startade i mars har redan fått ett tiotal samarbetspartner runt om i världen. Samarbetet med det italienska universitetet i Siena är tätt. Forskarna vid universitetet i Siena samlar in prover från elva sjukhus i norra Italien. De första proverna anländer till FIMM inom en månad.

Även Institutionen för hälsa och välfärd THL inleder en egen nationell undersökning om faktorer som bidrar till allvarliga symtom vid coronainfektioner. Undersökningen deltar också som självständig studie i det internationella samarbetsprojektet.

Vetenskapssamhället vill hjälpa – nu är det viktigt med öppenhet

Initiativet är nytt, men vetenskapssamhället har redan tidigare visat sin vilja att hjälpa. Ganna berättar att forskare har anmält sig frivilliga att analysera data och att forskarna kommunicerar med varandra på distans. Han tycker att öppenheten och oegennyttan är någonting nytt.

– Forskarna vill ofta vara först med att göra en upptäckt och publicera den. Men inom det här projektet strävar alla efter en större nytta.

För Ganna som är hemma från norra Italien har projektet också personlig betydelse.

– Jag kommer från Lombardiet, som har det högsta antalet coronavirusinfektioner i hela Italien. Jag känner människor som har blivit svårt sjuka, så här finns nog också en personlig komponent.

Ytterligare information: 

Andrea Ganna

Äldre forskare, Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM

andrea.ganna@helsinki.fi

0504729820

Läs mer:

Webbplatsen för projektet COVID-19 Host Genetics Initiative

Andrea Gannas forskningsgrupp i genetisk epidemiologi

Coronaforskningen behöver snabbt mer resurser

Helsingfors universitet har två mål: vi vill vara med och lösa den akuta krisen och förebygga att en motsvarande kris bryter ut igen. Våra forskare arbetar febrilt för att utveckla ny diagnostik och medicinska behandlingar för covid-19. Vi förbereder oss också på kommande utmaningar t.ex. genom att utveckla förutseende diagnosmetoder. Den forskning som nu bedrivs har enormt stor betydelse för hälso- och sjukvårdens och samhällets funktionsförmåga både i Finland och globalt.

Du kan stödja arbetet med att hitta lösningar genom att donera till forskningen. Donationer är mycket viktiga nu, eftersom den brådskande forskningen också snabbt behöver finansiering.

Stöd forskningen

Läs mer på sidan Covid-19, där man sammanställer forskarnas och forskningsgruppernas arbete i samband med pandemin. HUS och THL deltar också i samarbetet.