Forskare fann genfel som leder till svår lungsjukdom hos hundar – även kopplat till lungproblem hos nyfödda?

Hos hundrasen airedaleterrier förekommer en svår lungsjukdom som leder till att valparna omkommer under sina första levnadsdygn. Finländska forskare fann genfelet bakom sjukdomen i genen LAMP3, och det är möjligt att samma gen också har en koppling till lungproblem hos vissa nyfödda barn.

År 2007 skickade finländska airedaleterrieruppfödare valpar som hade omkommit inom några dagar efter födseln till det dåvarande Livsmedelssäkerhetsverket Evira, numera Livsmedelsverket, för patologiska undersökningar. Ibland hade flera valpar ur samma kull omkommit. Vid Evira avslöjade ett forskningsprojekt som leddes av forskningsprofessor Marjukka Anttila att valparnas lungor inte fungerade som de skulle.

– Inuti lungorna finns alveoler som ansvarar för kroppens gasutbyte, och i alveolernas ytceller finns vakuoler, specialiserade blåsor som omges av ett membran. Vakuolernas uppgift är att producera ett ämne som minskar ytspänningen på cellernas ytor, vilket är väsentligt för andningen. Hos de döda valparna mognade vakuolerna i lungcellerna inte normalt, och de kunde inte producera ämnet som minskar ytspänningen, preciserar doktorand Kati Dillard, licentiat i veterinärmedicin vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet och vid Livsmedelsverket.

Utgående från de döda valparnas stamtavlor blev det snabbt uppenbart att det var fråga om en ärftlig sjukdom. I professor Hannes Lohis laboratorium lokaliserades mutationen som orsakar sjukdomen till genen LAMP3, vilket motsvarar sjukdomsbilden. Genen producerar ett protein som verkar just på vakuolernas membran.

Forskarna sökte efter genfelet hos närmare 7 000 hundar som representerade knappa 300 raser. Genfelet hittades endast hos airedaleterriern, där en femtedel av de undersökta hundarna visade sig bära på felet. Med hjälp av gentestning kan man i framtiden identifiera hundar som bär på genfelet och undvika avel som leder till sjuka hundar.

Kan samma genfel vara sammankopplat med andningsproblem hos vissa nyfödda?

Andningssjukdomar hos nyfödda är inte typiska bara för airedaleterriern. Liknande störningar i produktionen av ämnet som minskar ytspänningen i alveolernas ytceller förekommer också hos nyfödda barn.

– LAMP3-genen har inte sammankopplats med några sjukdomar tidigare, men det skulle löna sig att i framtiden utreda dess roll också hos nyfödda barn som lider av andningsproblem. Det här är återigen ett exempel på en hundstudie som producerar en kandidatgen också för sjukdomar hos människor, säger professor Hannes Lohi, som ledde studien vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska och medicinska fakulteter och vid Folkhälsans forskningscentrum.

Studien har finansierats bland annat av Finlands Akademi, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Orions forskningsstiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin, HiLIFE och Wisdom Health.

Artikel:

Dillard KJ, Ochs M, Niskanen JE, Arumilli M, Kyöstilä K, Donner J, Hytönen MK, Anttila M, Lohi H. Recessive missense LAMP3 variant associated with defect in lamellar body biogenesis and fatal neonatal interstitial lung disease in dogs. PLoS Genet 16(3):e1008651. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008651