Fästingburen hjärninflammation i Helsingforsregionen – virus kommit annanstans ifrån årtionden sedan

Bara en fjärdedel av de fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) som konstateras i befolkningen i Helsingforsregionen är ursprungligen från området och ofta har personen blivit smittad annanstans i Finland.

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som orsakas av TBE-viruset har ökat i Finland under de senaste åren och tidvis hittas nya smittområden. Under åren 2007–2017 konstaterades sammanlagt 488 fall av TBE i Finland, inklusive 125 fall hos personer som bor i Helsingforsregionen och 35 fall som smittats i Helsingforsregionen.

TBE-viruset smittar genom fästingens saliv och leder till en lindrig febersjuka hos en del av de smittade. Hos cirka en fjärdedel av de smittade framskrider sjukdomen till hjärnhinne- eller hjärninflammation som kan ha allvarliga symptom. Virusets cirkulation i naturen är mycket lokal och utbredningen påverkas av klimatförhållanden och övriga miljöförhållanden.

Forskningsenheten för zoonosvirologi vid Helsingfors universitet har i samarbete med Kompetenscentret för biologiska hot och Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet (Luke) samt Skärgårdsdoktorn utrett ursprunget av smittor och virusstammar i huvudstadsregionen med hjälp av uppgifter från patienter, prover som forskare insamlat i naturen samt fästingar som insamlats av invånare i området. Rönen har publicerats i tidskriften Emerging Microbes & Infections.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds uppföljningsdata hade största delen (72) av personerna som bor i Helsingforsregionen  blivit smittade i riskområden annanstans i Finland, en fjärdedel (30) var lokala smittningsfall och 13 personer hade blivit smittade utomlands. Dessutom hade fem finländare som bor annanstans blivit smittade i Helsingforsregionen. Lokala smittningsfall konstaterades i Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors och Sibbo.

Sjukdomens utbredning inom befolkningen i Helsingforsregionen steg under de sista åren av granskningsperioden till en nivå på cirka 1,5 smittningsfall (0,5 lokala smittningsfall) per år per 100 000 invånare. I regioner där TBE-vaccin tagits som en del av det nationella vaccinationsprogrammet är förekomsten av lokala smittningsfall vanligtvis åtminstone 30 gånger så stor. Institutet för hälsa och välfärd uppföljer områdets risk för smittan.

I studien beskrevs TBE-virus eller smittningsfall på sju närmare definierade områden i Helsingforsregionen. På fyra områden (Mjölö, Jollas, Köklax, Sibbo skärgård) analyserades TBE-virusets arvsmassa i fästingar eller gnagare. TBE-virusen på dessa områden var inte nära besläktade med varandra. Däremot liknar de virusstammar påträffas annanstans i Europa och Finland (Slovenien, Baltikum, Kotka skärgård och Danmark). Övriga sannolika koncentrationer av TBE upptäcktes i Larsvik och Tomtekulla i Esbo samt på Björnsö i Helsingfors.

– På basen av mutationshastigheten och variationen inom arvsmassan kunde man dra slutsatsen att TBE-virus har kommit till Helsingforsregionen några årtionden sedan åtminstone fyra olika gånger, konstaterar professor Olli Vapalahti.

– Observationerna passar ihop med spridningssättet där flyttfåglar tidvis transporterar fästingar och TBE-virus till nya områden och å andra sidan kan miljöförändringar – klimatförändringen medräknad – ge viruset större lokal spridning.

Ytterligare information:

Olli Vapalahti, professor, Helsingfors universitet
E-post: olli.vapalahti@helsinki.fi
Tfn 02941 26380

Referens: Teemu Smura, Elina Tonteri, Anu Jääskeläinen, Gabriel von Troil, Suvi Kuivanen, Otso Huitu, Lauri Kareinen, Joni Uusitalo, Ruut Uusitalo, Tuula Hannila-Handelberg, Liina Voutilainen, Simo Nikkari, Tarja Sironen, Jussi Sane, Janne Castrén & Olli Vapalahti. Emerging Microbes & Infections. 14th May 2019 (online) https://doi.org/10.1080/22221751.2019.1612279