EU:s miljonfinansiering till fyra vid Helsingfors universitet

I de forskningsprojekt som beviljats ERC Consolidator Grant-finansiering undersöks till exempel miljöförändringars inverkan på naturens mångfald och utvecklas behandlingar mot äggstockscancer.

Fyra forskare vid Helsingfors universitet har beviljats Europeiska forskningsrådets ansedda ERC Consolidator Grant-finansiering. Finansieringen kan beviljas för en period av fem år och till ett belopp av sammanlagt två miljoner euro.

Anna Vähärautio undersöker i sitt ERC-finansierade projekt What doesn't kill you: Overcoming primed and adaptive resistance in ovarian cancer (STRONGER) hur tidigare stressupplevelser i äggstockscancerceller gör dem resistenta mot behandling.

Syftet är att resultaten från projektet ska ge upphov till kombinationsbehandlingar som kan förbättra terapisvaret i synnerhet hos de äggstockscancerpatienter vars tumörer inte svarar på nuvarande behandlingar.

Hur partiklar kan uppnå väldigt höga energier i den jordnära rymden

Lucile Turcs ERC-finansierade projekt undersöker hur partiklar kan uppnå väldigt höga energier i den jordnära rymden. Jordens bogchock bromsar in det supersoniska plasmaflödet från solen, och Van Allen-bältena innehåller partiklar med hög energi som fångats in av jordens magnetfält. Projektet undersöker hur bubblor av het plasma som skapas vid chocken kan påverka partikelaccelerationen i dessa två regioner i rymden.

Vårt moderna samhälle är beroende av rymdbaserade infrastrukturer, till exempel GPS, väder- och kommunikationssatelliter, men energetiska partiklar kan skada elektroniken på dessa rymdfarkoster. Vi behöver tillförlitliga rymdväderprognoser för att kunna skydda de här viktiga infrastrukturerna. Att förstå hur partiklar accelererar till höga energier är mycket viktigt för rymdväderprognoser.

Nya metoder för att undersöka kommunikation och interaktion

Tuomo Hiippalas forskningsprojekt A Foundation for Empirical Multimodality Research (FOUNDATIONS) behandlar multimodalitet, det vill säga hur kommunikation och interaktion ofta bygger på en kombination av flera olika uttrycksformer.

Projektet utvecklar nya metoder för forskning i multimodalitet. Metoderna använder sig av crowdsourcing och neurosymbolisk artificiell intelligens. Forskningsmaterialet består bland annat av läroböcker, nyhetssändningar och videor på sociala medier.

Resultaten kan tillämpas till exempel i undervisning i multilitteracitet och planering av läromedel samt vid utveckling av AI-algoritmer.

Hur miljöförändringar påverkar naturens mångfald

Förändringar i klimatet och markanvändningen påverkar den biologiska mångfalden och de ekosystemfunktioner som den producerar, till exempel kolbindningen. Vår förståelse för mekanismerna bakom dessa förändringar är dock bristfällig.

I studien Research on effects of Global Change on Biodiversity and Ecosystem Functions som leds av Jarno Vanhatalo kombineras omfattande observationsdata som samlats in från flera olika ekosystem med tidigare experimentella och teoretiska resultat. I projektet används statistiska och matematiska metoder.

Syftet är att ta reda på hur förändringar i klimatet och markanvändningen påverkar ekosystemens funktioner samt hur dessa effekter kommer till uttryck direkt och hur de kommer till uttryck i form av förändringar i naturens mångfald.Europeiska forskningsrådets ERC Consolidator Grant kan beviljas en meriterad forskare med 7–12 års forskningserfarenhet efter doktorsexamen. Finansieringen är avsedd att hjälpa forskaren befästa den egna forskningsgruppens verksamhet och skapa en betydande karriär i Europa.Läs mer om den ERC-finansierade forskningen vid Helsingfors universitet.

Mer information om ERC Consolidator Grant.