EU-projekt får 15 miljoner euro till forskning i äggstockscancer samt utveckling av diagnostik och behandlingar

Forsknings- och innovationsprojektet DECIDER ska utveckla diagnostiken och behandlingen av äggstockscancer med hjälp av artificiell intelligens.

Helsingfors universitet har beviljats det största EU-forskningsanslaget i universitetets historia, nästan 5,3 miljoner euro från finansieringsprogrammet Horisont 2020 för forskning i äggstockscancer. Budgeten för det internationella femåriga forsknings- och innovationsprojektet DECIDER uppgår sammantaget till nästan 15 miljoner euro. Inalles 14 organisationer från sju europeiska länder medverkar i projektet.

Över 40 000 kvinnor i Europa dör årligen i äggstockscancer. De flesta patienterna behandlas kirurgiskt och med platinabaserade cytostatika. Effekten av platinabehandlingarna avtar under behandlingscyklerna, och för närvarande finns det få effektiva behandlingsformer för patienter med äggstockscancer som utvecklar resistens mot cytostatikabehandlingarna.

EU-projektet, som inleds i februari, ska utveckla diagnostiska verktyg som gör det möjligt att bättre och i ett tidigare skede identifiera de patienter för vilka de nuvarande behandlingarna inte fungerar. Syftet med projektet är att hitta fungerande läkemedelskombinationer utifrån cancertumörens data.

– Nya verktyg som gör behandlingen av cancerformer mer effektiv och mer exakt kommer inte bara att minska det mänskliga lidandet, utan även sjukvårdens belastning, berättar Sampsa Hautaniemi, professor vid Helsingfors universitet och koordinator för DECIDER-projektet.

Artificiell intelligens kombinerar och visualiserar data för läkaren

Patientens svar på behandlingen prognosticeras i projektet med hjälp av metoder som använder histopatologiska data från patienten och tumören samt genomdata. Effektiva, individuella behandlingsformer tas fram på basis av genomförändringar i cancerceller och funktionsstörningar i gener.

– Vi kommer att utveckla en programvara med öppen källkod som kombinerar och visualiserar relevant patientspecifik information. Läkare som tillämpar data i vården kan lättare hitta en effektiv behandling för patienten, säger Hautaniemi.

Hautaniemi utvecklar beräkningsmetoder för analys, sammanställning och tolkning av materialet som samlats in från patienterna. Olli Carpén, professor vid Helsingfors universitet, ansvarar för den histopatologiska bekräftelsen av resultaten och för biobanksforskningen i projektet.

HUS Helsingfors universitetssjukhus, fokuserar på projektets molekylär- och histopatalogiska område under ledning av Anni Virtanen, medicine doktor, specialiserande patolog. Det Finlandsbaserade företaget Aiforia Technologies framställer AI-metoder för patologi och det likaså finländska företaget VEIL.AI tar fram metoder för säker delning och förädling av data.

Alla patienter som deltar i projektet behandlas i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där Johanna Hynninen, specialistläkare i gynekologisk onkologi, ansvarar för projektet. Även patientorganisationerna är starkt involverade i forskningsprojektet som rådgivande part, och Cancerpatienterna i Finland rf och Cancerorganisationerna i Finland för fram cancerpatienternas synpunkter. Syftet är att använda projektets lösningar inom den framtida patientvården.

Rättsvetare undersöker etiska och juridiska frågor

Utöver den medicinska forskningen kommer projektet att omfatta en rättsvetenskaplig del, som tar upp etiska och juridiska frågor som kan uppstå under projektet. Dessutom ska rättsvetarna utreda om det förekommer inkonsekvenser mellan regleringen av prövning och utveckling av läkemedel och annan tillämplig lagstiftning.

 

– Vi försöker utreda sådana rättsliga utmaningar, som hindrar eller fördröjer användningen av nya behandlingsmetoder för patienter som inte längre svarar på cytostatika. Vi vill främja kommersialiseringen och tillgängligheten av individuella behandlingsformer på ett juridiskt hållbart sätt, säger forskardoktor Juli Mansnérus, som ingår i professor Päivi Korpisaaris forskargrupp.

 

Projektet är finansierat av EU genom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 med avtalsnummer 965193.

 

Mer information:

Sampsa Hautaniemi, professor, Helsingfors universitet

Tfn 050 448 63 20

E-post: sampsa.hautaniemi@helsinki.fi

Läs mer om projektet på DECIDER-projektets webbplats.

Projektets Twitter-konto: @deciderproject

Parter och ansvariga:

Parter och ansvariga inom projektet DECIDER (Clinical Decision via Integrating Multiple Data Levels to Overcome Chemotherapy Resistance in High-Grade Serous Ovarian Cancer):

 • Helsingfors universitet (Sampsa Hautaniemi, Olli Carpén, Päivi Korpisaari)
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Johanna Hynninen)
 • HUS Helsingfors universitetssjukhus (Anni Virtanen)
 • Karolinska Institutet (Jussi Taipale, Sverige) 
 • Kraeftens Bekaempelse (Tuula Kallunki, Danmark)
 • Universitätsklinikum Heidelberg (Julio Saez-Rodriguez, Tyskland)
 • Institut Pasteur (Benno Schwikowski, Frankrike)
 • Universita degli studi di Modena di e Reggio Emilia (Elisa Ficarra, Italien) 
 • Fundacio Institut de Recerca Biomedica (Fran Supek, Spanien)
 • Centro Nacional de Supercomputacion (Salvador Capella, Spanien)
 • Aiforia Technologies Oy (Kaisa Helminen, Finland)
 • VEIL.AI Ltd (Tuomo Pentikäinen, Finland)
 • 2cureX A/S (Ole Thastrup, Danmark)
 • Ab Analitica SRL (Diego Boscarino, Italien)

Patientorganisationer som ger råd och patientperspektiv till projektet: Cancerpatienterna i Finland rf, Cancerorganisationerna i Finland.