Ett nytt utbildningsprogram inom psykologi startar vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet börjar utbilda specialister inom psykologi vid det nya kandidatprogrammet i tillämpad psykologi. Ansökan till programmet öppnar när den andra gemensamma ansökan inleds våren 2024, och de första studenterna påbörjar sina studier hösten 2024.

Utbildningsprogrammet som utbildar experter inom organisationspsykologi och som omfattar både kandidat- och magisterstudier är det första av sitt slag i Finland. I samhället och i arbetslivet behövs allt mer psykologisk expertis. Helsingfors universitets Medicinska fakultets nya program inom psykologi möter det här behovet.

Kandidatprogrammet i tillämpad psykologi startar nästa höst, och ansökan till studier som börjar hösten 2024 öppnar när den andra gemensamma ansökan våren 2024 kör i gång. Studierna omfattar 180 studiepoäng och studiernas planerade längd är tre år. Undervisningsspråket är finska, och kandidatstudierna ordnas i samarbete med Statsvetenskapliga fakulteten.

Studenter vid kandidatprogrammet har automatiskt behörighet att fortsätta till magisterprogrammet i organisationspsykologi som startar hösten 2026.

De studenter som utexamineras från programmet är specialister inom psykologi. De kan arbeta med olika specialist- och utvecklingsuppgifter inom företag och organisationer. Programmet ger inte den legitimation som psykolog som krävs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

– Med hjälp av kandidat- och magisterprogrammet i psykologi börjar Helsingfors universitet utbilda specialister inom psykologi som är tillgängliga för hela samhället i en större utsträckning. Med hjälp av den nya utbildningen tror vi att vi kommer att få framtidens beslutsfattare att stödja olika organisationers verksamhet, säger Medicinska fakultetens dekanus Johanna Arola.

Färdigheter i kunskapsbaserad ledning och nära samarbete med arbetslivet

Utbildningsprogramhelheten i tillämpad psykologi och organisationspsykologi har en grund som förenar de båda vetenskapsområdena psykologi och socialpsykologi.

I studierna granskas bland annat människans informationshantering, och studierna fokuserar på inlärning av metodiska färdigheter, såsom tillämpning av artificiell intelligens och databasfärdigheter. Utöver kunskapsbaserad ledning övas också interaktionsfärdigheter under hela studietiden.

Studierna har ett starkt fokus på hur grupper, sammanslutningar och organisationer fungerar. I studiehelheter som grundar sig på företagssamarbete får studenterna öva sig i att tillämpa den inlärda kunskapen på verkliga utmaningar och situationer i arbetslivet.

Psykologiskt kunnande för arbetslivets utmaningar och för utvecklingsarbete

Efter utexaminering kan de framtida specialister inom organisationspsykologi arbeta till exempel med HR-, utveckling- eller konsulttjänster. Deras kompetens kan användas bland annat vid förändringshantering, utveckling av arbetshälsa eller organisatoriska processer och beslutsfattande.

– Det behövs specialister inom organisationspsykologi för att organisationer och olika sammanslutningar ska nå gramgång både på ett socialt och mänskligt hållbart sätt, sammanfattar dekanus Arola.