Empatiker upplever hundars minspel starkare

Mänsklig empati sträcker sig åtminstone till hundar, för empatiska människor tolkar också hundars minspel starkare.

Forskare från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet har undersökt hur empati och andra psykologiska faktorer påverkar människors bedömning av hundars och andra människors ansiktsuttryck.

De nya rönen visar för första gången att människors empatiska förmåga också påverkar hur man uppfattar sällskapshundars ansiktsuttryck.

– Empatin påverkade bedömningen av hundars ansiktsuttryck till och med mer än tidigare erfarenhet av hundar, sannolikt därför att ansiktet är ett mycket viktigt biologiskt stimulus för människan. Utifrån vår tidigare forskning vet vi att om man ser på hundens hela kroppsspråk förstärks betydelsen av tidigare erfarenhet av hundar, berättar forskardoktor Miiamaaria Kujala.

Tidigare resultat hade visat forskarna att empatiska människor bedömer andra människors ansiktsuttryck snabbare, exaktare och ofta också starkare. 

Enligt Kujala är det dock möjligt att de också övertolkar minspelet hos hundar.

– Empati förstärker och snabbar upp bedömningen av hundens ansiktsuttryck, men graden av precision kan än så länge inte fastställas exakt.

Hot lättare att urskilja än glädje

Sociala däggdjurs kommunikation som baserar sig på ansiktsuttryck har undersökts i årtionden, och redan Darwin såg likheter i däggdjurs minspel. Men det är först i våra dagar som man har fått mer kunskap om interspecifika samband som gäller minspel.

Forskningsgruppen Animal Mind har redan tidigare visat att hundar känner igen både människors och hundars hotfulla minspel.

– Hundarna tittade länge på hotfulla hundar, men vände snabbt bort blicken från hotfulla människor. Likaså uppfattade människor tydligt hundarnas hotfulla miner och bedömde dem som mycket starkare än motsvarande miner hos människor, berättar Kujala.

Däremot uppfattade människor glada miner starkare hos andra människor än hos hundar. Enligt forskarna kan det bero på att människan är mer benägen att uppfatta sin egen arts ansikten som behagligare.

Å andra sidan kan det vara svårt att urskilja glädje i hundens ansiktsuttryck. Om det vittnar att erfarna hundmänniskor bedömde ett glatt hundansikte som gladare än människor utan erfarenhet av hundar.

Undersökningen Human Empathy, Personality and Experience Affect the Emotion Ratings of Dog and Human Facial Expressions har publicerats i vetenskapstidskriften PLOS ONE. Undersökningen hör till ett samprojekt mellan Helsingfors universitets veterinärmedicinska och beteendevetenskapliga fakultet och Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper.

Ytterligare information

Forskardoktor Miiamaaria Kujala, Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet, tfn +358 050 318 9724, miiamaaria.kujala@helsinki.fi

Doktorand Sanni Somppi, Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet, tfn +358 50 312 1019, sanni.somppi@helsinki.fi

Animal Mind

 

Forskningsgruppen Animal Mind arbetar vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet.

Gruppen forskar i djurs psyke, t.ex. djurs kognition och emotioner, bl.a. i samarbete med Aalto-universitetet.