Dödsriskmarkörer

Forskare har bland de normala ämnesomsättningsprodukterna i blodet hittat fyra markörer som kan förutse risken att dö inom fem år – i vilken sjukdom som helst.

I en uppföljningsstudie som finländska forskare gjort i samarbete med en estnisk biobank hittade man biologiska markörer som kan förutspå en människas död i blodproven.

I studien hade man tillgång till omkring 17 000 blodprov från frivilliga försökspersoner i Finland och Estland. Först mättes halterna av mer än hundra olika ämnesomsättningsprodukter, bl.a. proteiner och biomarkörer som hör ihop med fettvärden. Forskarna följde deltagarnas hälsa i fem år och undersökte hur markörerna korrelerade med dödligheten.

Fyra markörer

I studien upptäckte man ett tydligt samband mellan fyra olika ämnesomsättningsprodukter och dödsfall.

Av de fyra markörerna var en bekant från tidigare: albumin, dvs. ett protein som man t.ex. ofta mäter i diabetikers urinprov. Tidigare okända markörer för dödsrisk var citrat, alfa-1-surt glykoprotein och VLDL-partiklar. Det är den proportionella halten av markörerna som avgör, eller storleken i VLDL-partiklarnas fall.

Genom att mäta halten av dessa markörer kunde forskarna retroaktivt identifiera vilka personer som led störst risk att dö inom fem år. Dödsorsaken kunde vara vilken sjukdom som helst, t.ex. cancer eller hjärtsjukdom.

Markörernas förmåga att förutspå dödsfall var inte beroende av ålder, rökning, alkoholbruk, kolesterolvärden, övervikt eller blodtryck. De upptäckta markörerna förutsåg också dödligheten för personer som var allmänt friska.

Kroppen mår inte bra

– Det som gör den här upptäckten extra intressant är att markörerna kunde kopplas till så olika typer av dödsorsaker. Det verkar som att de vittnar om att kroppen helt enkelt inte mår bra, säger Johannes Kettunen, docent vid Helsingfors universitet.

– I den fortsatta forskningen kommer vi att försöka hitta en gemensam nämnare.

Det kommer att krävas enormt mycket forskning innan upptäckten kan vara till nytta i det praktiska läkararbetet, berättar Kettunen.

– Vi tror att man i framtiden kommer att kunna utnyttja forskningsresultaten för att upptäcka personer som har en hög dödsrisk i tid och hänvisa dem till rätt vård.