Den nya Stamcellsportalen erbjuder forskningsbaserad kunskap för allmänheten

I den nyligen lanserade Stamcellsportalen kan vem som helst hitta faktabaserad information om olika typer av stamceller, deras ursprung och användning i stamcellsbehandlingar.

Under de senaste årtiondena har stamcellsforskningen lett till många viktiga genombrott. Tack vare stamcellsforskningen känner vi idag till de tidigaste skedena i människans utveckling och kan omvandla stamceller till olika typer av celler och mini-organ i laboratorium. Vi känner också till orsakerna till många tidigare okända sjukdomar och stamcellsforskningen har redan lett till nya behandlingsmetoder mot vissa sjukdomar.

Nu kan vem som helst hitta information on stamceller i den nya Stamcellsportalen

- Forskare från Helsingfors universitet och Finlands Akademis spetsforskningsenhet för Stamcellsmetabolism (MetaStem) öppnade portalen för att erbjuda pålitlig information om stamceller, stamcellsforskning och stamcellsbehandlingar och guida läsaren vidare till andra fakta-baserade nätsidor, förklarar Emilia Kuuluvainen, en av portalens skapare.

Stamcellsportalen riktar sig till alla som är intresserade av ämnet och också till studerande, lärare och journalister. Portalen finns nu på svenska och finska och översätts snart också till engelska.

- Det talas mycket om stamceller i media på grund av deras stora medicinska potential. Men det förekommer också vilseledande rapportering, speciellt om stamcellsbehandlingar. Det finns bristfälligt med information om ämnet på finska och svenska. Den nya portalen förbättrar situationen, säger Pekka Katajisto, ledare för MetaStem.

- Dessutom har den så kallade stamcellsturismen blivit ett problem där patienter betalar stora summor för ineffektiva behandlingar som till och med kan vara farliga. Stamcellsforskningen är ännu ett nytt område. Därför är effektiva behandlingar som baserar sig på stamcellsforskning ännu under utveckling, fortsätter professor Timo Otonkoski

Vilka frågor besvarar Stamcellsportalen?

 • Vad är en stamcell?
 • Vad är skillnaden på embryonala stamceller och vävnadsstamceller, alltså vuxna stamceller?
 • Är alla stamceller lika?
 • Varför behövs stamcellsforskning?
 • Vilka sjukdomar kan vårdas med stamcellsbehandlingar som har visats vara effektiva?
 • Mot vilka sjukdomar kommer det sannolikt att finnas stamcellsbehandlingar i en nära framtid?

Vem som helst kan dessutom ställa frågor om stamceller till forskarna:

 • Längst ner på FAQ-sidan finns en blankett där du kan ställa din fråga
 • Stamcellsportalens forskarlag strävar till att svara på frågorna antingen personligen eller på FAQ-sidan

Portalen uppdateras då nya framsteg görs inom forskningen. I ett senare skede kommer portalen också att innehålla ett nyhetsflöde där det rapporteras om forskningsgenombrott.

Bekanta dig med Stamcellsportalen och berätta hurudan information om stamceller du skulle vilja se i portalen.

 

Vi som gjort Stamcellsportalen:

 • Emilia Kuuluvainen (FD, forskningskoordinator, Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism, HU)
 • Pekka Katajisto (FD, biträdande professor, HiLIFE, HU, ledare för Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism)
 • Timo Otonkoski (MKD, professor, ledare för forskningsprogrammet för stamceller och metabolism (STEMM), HU, Nya barnsjukhuset, HUS)
 • Kirmo Wartiovaara (MD, docent i stamcellsbiologi, HU, ärftlighetsläkare, HUS)
 • Henna Tyynismaa (FD, biträdande professor, ledare för forskningsprogramsenheten, medicinska fakulteten, HU)
 • Ville Hietakangas (FD, professor, bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Institutet för bioteknik, HU)

Stamcellsportalen har understötts av Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism (MetaStem), Helsingfors universitet, Finlands Akademi och Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE).

 

Mera in­for­ma­tion:

Emilia Kuuluvainen, forskningskoordinator, Helsingfors universitet

emilia.kuuluvainen[at]helsinki.fi

Stamcellsportalen e-post: stemcell-portal[at]helsinki.fi