Brandanstiftare är ofta självmordsbenägna

Många av männen som anlägger bränder, är allvarligt självdestruktiva. Unga brandanstiftare har en förhöjd risk att insjukna i schizofreni. Detta framgår ur en doktorsavhandling som granskas vid Helsingfors universitet 9.9.

Pyromani är förknippat med en känsla av välbehag eller lättnad då personen betraktar eller tänder en eld. Pyromani är en ovanlig diagnos; motiven till anlagda bränder är ofta andra såsom försäkringsbedrägeri, hämnd eller att dölja ett annat brott, konstaterar ML Annika Thomson. I hennes doktorsavhandling undersöks prognosen för manliga brandanstiftare som genomgått en sinnesundersökning.

I avhandlingen jämfördes över 400 sinnesundersökta brandanstiftare med en kontrollgrupp ur den allmänna befolkningen. Uppföljningstiden var i medeltal 20 år.

– En del av brandanstiftarna hade personlighetsstörningar, psykossjukdomar, affektiva sjukdomar såsom depression, eller missbruk av rusmedel, främst av alkohol. De hade ofta försvagad impulskontroll, vilket predisponerar för impulsiva gärningar, såsom att anlägga bränder utan att tänka på följderna, berättar Thomson.

Nästan hälften av brandanstiftarna, men bara ca en femtedel av kontrollpersonerna, dog under uppföljningen. Brandanstiftarna dog i medeltal 8 år yngre än kontrollpersonerna. En procent av kontrollpersonerna gjorde självmord under uppföljningen, medan siffran var åtta gånger högre bland brandanstiftarna. De sistnämnda hade även 13 gånger fler självmordsförsök som ledde till sjukhusvård.

Psykopati är en svår form av störd personlighet, som kännetecknas bl a av känslokallhet, svag förmåga att känna empati och brist på ånger. Bland brandanstiftarna som genomgått en sinnesundersökning fanns en grupp med starka drag av psykopati. Dessa kännetecknades av en antisocial livsstil och versatil brottslighet.

Schizofreni är en allvarlig mental störning som man vanligen insjuknar i som ung vuxen. De flesta som insjuknar genomgår en sk prodromal fas, då de lider av diffusa symptom såsom sömn- och humörstörningar samt beteendestörningar. Thomson undersökte hur stor andel av de unga brandanstiftarna, i åldern 15-25 år, som insjuknade i schizofreni under uppföljningen. Brandanstiftarna visade sig insjukna 12 gånger oftare än kontrollpersonerna.

– Studien resulterade i ny information angående brandanstiftarnas förhöjda dödlighet och höga risk för självdestruktiva handlingar. Denna grupp av personer bör beaktas när nationella riktlinjer för att minska självmordsdödligheten dras upp. Både sjukvården och rättsväsendet bör ge akt på att unga brandanstiftare kan ha en förhöjd risk att insjukna i schizofreni senare i livet, konstaterar Thomson.

ML Annika Thomson disputerar 9.9.2016 kl 12 på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen "Finnish pretrial male firesetters: mortality, suicidality, psychopathy, and morbidity of schizophrenia". Disputationen äger rum på HUCS Psykiatricenter, Christian Sibelius Auditoriet, Fältskärsgatan 12. Opponent är professor Matti Joukamaa, Tammerfors universitet, och kustos är professor Nina Lindberg. Avhandlingen publiceras även i elektronisk form och kan läsas i E-thesis tjänsten: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166233

Disputandens kontaktuppgifter:  annika.thomson@hus.fi