Beröring väcker intresse för naturen

I Kajsaniemi botaniska trädgård färdigställs sinnenas trädgård nästa sommar. En del av området öppnar redan i sommar.

Sinnenas trädgård är öppen för alla, men är främst riktad till barn. Vi vuxna har mycket att lära av dem.

– Av barn kan vi lära oss förmågan att undersöka saker i allsköns ro, koncentrerat och länge, säger miljöfostraren Anni Granroth, som även fungerar som guide på Luomus besöksmål som är öppna för allmänheten.

bli du med naturen

När man använder sina sinnen och gör konkreta upptäckter är det lättare att skapa en personlig relation till naturen. Att ha en relation till naturen är i sin tur nyckeln till ekosocial bildning och att förstå hur viktigt det är med miljöskydd och hållbar utveckling.

Dessa faktorer poängteras i den nya läroplanen (LP 2016). I läroplanen nämns även barns miljösensibilitet, som ska stödjas genom att erbjuda barnen möjlighet att röra sig i och undersöka naturen. Utgångspunkten för arbetet är barnens sinnesförnimmelser, upptäckter och erfarenheter.

Det är inte utan orsak sinnenas betydelse betonas i läroplanen. Det finns många bevis bland annat på hur känsloupplevelser som väcks av sinnesförnimmelser främjar lärandet. Med hjälp av sinnena får vi njuta av naturmiljöerna och de hälsofrämjande effekterna av dem.

Undersökningar visar att planteringar i sig har en positiv inverkan på vår psykiska och fysiska hälsa. En grönskande miljö sänker blodtrycket och verkar lugnande och helande. Ännu bättre är det om man har möjlighet att dofta och känna på växterna.

Sinnenas trädgård berör

Barnen får upp ögonen för växter när de får betrakta och undersöka dem i lugn och ro.

– För barn är det naturligt att röra och undersöka saker på nära håll. Och det är ju helt fantastiskt att det här i den botaniska trädgården finns en plats där man får både se och röra, säger Granroth.

– Lammöron är ett härligt exempel på en växt som är mjuk och burrig som en kaninunge. När man smeker den fördjupas förhållandet till dessa gröna kompisar, som barn inte nödvändigtvis betraktar som levande varelser på samma sätt som djur.

Enligt Granroth skulle nivån av stresshormoner sjukna radikalt även hos vuxna om de skulle smeka mjukhåriga växter.

– Växter är trevliga på så sätt att de inte springer iväg som djur. Man får smeka dem så länge man vill. Jag tror inte att de misstycker.

Beröringen skapar en personlig relation. Detsamma gäller när ett barn vågar fånga en insekt i handen, relationen utvecklas och skräcken försvinner.

– Vi människor gillar att röra vid saker. Beröring är viktigt för att vi ska kunna skapa och utveckla känslomässiga band.

Fötterna vill ha kontakt med marken!

Detta har konstaterats av den schweiziske läkaren Christian Larsen, som har utvecklat behandlingsmetoder mot allvarliga fotproblem.

Taika och Leimu Granroth håller med. De visar i vilken ordningsföljd man bäst tar sig fram längs barfotastigen.

– Vi gick igenom avsnitten i olika ordningsföljd. Först gick vi på barr, sedan på kottar. Sedan kom grus, säv, sand och gräsmatta. Det gjorde ont i fötterna till och med gruset, och sen kändes det skönt till och med gräsmattan.

Barnen fortsatte självmant till den närliggande gräsplanen. Nästa sommar får barfotastigen också en mer formell fortsättning, och den kommer att bilda en cirkelformad väg som man kan pröva på till exempel hoppande som en hare.

– Vi kan absolut rekommendera den för våra kompisar, säger barnen med en mun.

Sinnenas trädgård

Sinnenas trädgård blir förhoppningsvis klar nästa sommar söder om Näckrosrummet. Utöver växter som man får känna på och en barfotastig kommer där att finnas avdelningar som kittlar syn-, smak- och luktsinnet, samt skyltar.

Anni Granroth tycker att det är viktigt att det finns informationstavlor och namnskyltar vid växterna även i sinnenas trädgård. 

– Man är mer mottaglig för information när man stannar upp vid en växt. Växter, som man inte känner till namnet på, förblir ofta avlägsna och man skapar inte något känslomässigt band till dem. Information om något som man själv har ett känslomässigt band till känns viktig och betydelsefull. Det känslomässiga bandet är utgångspunkten till allt, poängterar Granroth.

Designern Satu Jovero på Luomus svarar för det pedagogiska innehållet i sinnenas trädgård och för att anpassa den till den nya läroplanen. För det praktiska genomförandet svarar botaniska trädgårdens trädgårdsmästare.  

Se öppettider