Allt flera unga kvinnor som överlevt cancer genomgår barnlöshetsbehandlingar

Ny forskning, utförd av Helsingfors universitet och Finlands Cancerregister, visar att kvinnor som överlevt cancer i barn- och ungdomen oftare genomgår barnlöshetsbehandlingar jämfört med andra kvinnor.

Cancerbehandlingarna kan skada äggstockarna, vilket ofta leder till att mängden äggfolliklar minskar och att deras utveckling störs. Det är sedan tidigare känt att kvinnliga canceröverlevare får färre barn än övriga kvinnor. Enligt nya forskningsresultat måste kvinnliga canceröverlevare också oftare genomgå barnlöshetsbehandlingar för att bli gravida.

– Vår forskning visar att canceröverlevare genomgår provrörsbefruktningar dubbelt så ofta som sina friska systrar, säger Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och gör sin doktorsavhandling i ämnet. I doktorsavhandlingen jämförde man provrörsbefruktningar hos canceröverlevare gjorda före 2000-talet med sådana som gjorts under 2000-talet och såg att mängden behandlingar hade mer än tredubblats.

Tack vare moderna cancerbehandlingar överlever numera mer än 80% av dem som insjuknat i cancer som barn, ungdomar eller unga vuxna.

– Vår studie visar att det skett en förändring och att canceröverlevare nuförtiden i större utsträckning än tidigare får barnlöshetsbehandlingar. Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, konstaterar Melin.

Med hjälp av födelseregistret undersöktes i avhandlingen också de kvinnliga canceröverlevarnas graviditeter och förlossningar. Johanna Melins doktorsavhandling bekräftar tidigare forskningsresultat om att graviditeterna och förlossningarna oftast löper komplikationsfritt hos canceröverlevare. I avhandlingen fann man en ökad risk för tidig förlossning hos canceröverlevare, vilken troligtvis kan förklaras med sjukdomar eller tillstånd som drabbar den gravida, blivande mamman. Till exempel ledde blödningar under graviditeten och graviditetsförgiftning hos canceröverlevare oftare till för tidig förlossning jämfört med en kvinnlig kontrollgrupp.

Överlag kan man konstatera att även canceröverlevare oftast kan föda sina barn tryggt.

Canceröverlevarna hade en 17% högre risk för igångsättning av förlossningen, och graviditeten slutade 36% oftare i planerat kejsarsnitt jämfört med canceröverlevarnas syskon. En förklaring kan vara att förlossningsrädsla var mer än dubbelt så vanligt hos canceröverlevare jämfört med den kvinnliga kontrollgruppen.

– Riskerna förknippade med graviditeter och förlossningar var ändå små hos canceröverlevare och rätt lika jämfört med de friska systrarna och kontrollgruppen. Överlag kan man konstatera att även canceröverlevare oftast kan föda sina barn tryggt, säger Melin.

I sin avhandling har Johanna Melin kartlagt över 24 000 kvinnor som insjuknat i cancer i åldern 0-39 år. Som kontrollgrupp användes canceröverlevarnas systrar eller kvinnor i samma ålder, som inte insjuknat i cancer. Avhandlingen baserar sig på information från Finlands Cancerregister, Födelseregistret och FPA:s register för läkemedelsersättningar.

LL Johanna Melin disputerar 17.5.2019 kl. 12 vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen "Reproductive health in female survivors of early onset cancer" (Hedelmällisyys, raskaudenkulku ja synnytys nuorella iällä sairastetun syövän jälkeen). Disputationen äger rum på Kvinnokliniken i Seth Wichmann auditorio, Haartmansgatan 2. Opponent är professor William Hamish Wallace, University of Edinburgh, och kustos är professor Aila Tiitinen.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i E-thesis https://helda.helsinki.fi/handle/10138/301110

Tilläggsinformation:

johanna.melin@cancer.fi