20 forskarlag tävlar om 375 000 euro

Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge ordnas för att hitta de bästa utvecklingsbara idéerna. Tävlingen omfattar toppforskning på bred front – från genetik till lyckoforskning. 375 000 euro delas ut till de bästa idéerna.

Vi pratar via Skype med Kirmo Wartiovaara som befinner sig i Kaliforniens sol. Han är docent i stamcellsbiologi vid Helsingfors universitet och läkare under specialisering inom klinisk genetik vid HNS. Han och hans finsk-amerikanska team försöker hitta metoder att bota en ärftlig hemoglobinsjukdom. Teamet är nära en lösning: svaret verkar ligga i omkodning av patientens gener. Resultaten kan också vara till nytta i behandlingen av andra ärftliga sjukdomar.

Mycket arbete återstår dock. Teamet behöver olika former av stöd för utvecklingsarbetet, därför sökte man och blev antagen till idétävlingen Helsinki Challenge.

”Vid universitetet finns det sällan möjligheter att förena sina krafter med experter på andra områden och aktörer från företagsvärlden. Nu fick vi chansen”, säger Wartiovaara.

Helsinki Challenge är en vetenskaplig idétävling för utvecklingsbara idéer. Den arrangeras nu för första gången. Teamen som deltar söker lösningar på globala problem och problem som gäller framtiden för det finländska välfärdssamhället. 144 tvärvetenskapliga förslag lämnades in i tävlingen och av dem valde domarna ut 20 som offentliggörs i dag på måndag. De utvalda förslagen representerar ett brett spektrum från medicinska innovationer till robotteknik, säkerställande av naturens mångfald, lyckoforskning, underlättande av sömnproblem hos ungdomar, bättre stadsplanering, förståelse av klimatförändringen och uppföljning av den personliga energiförbrukningen.

Fem teman, stora idéer

Universitetslektorn i teoretisk filosofi Paavo Pylkkänen tände direkt på Helsinki Challenge. Pylkkänens team Upstream Solutions idé är att formulera en ny världsbild utifrån naturvetenskapernas och filosofins bästa byggstenar. Det faktum att jorden inte är platt revolutionerade på sin tid mänsklighetens grundläggande uppfattning om världen. Enligt Pylkkänen är det nu dags att utforma en tydlig, vetenskapligt underbyggd världsbild, som kommande genombrott kan bygga på.

”Jag har redan länge planerat ett ambitiöst projekt av det här slaget. Helsinki Challenge kändes som om någon äntligen uppmanade mig direkt”, berättar Pylkkänen.

Förslagen anknyter till något av tävlingens fem teman – miljön, hälsa och välmående, framtidens lärande, det globala Helsingfors och den nya världsbilden. Helsinki Challenges acceleratorfas startar i januari. Teamen utvecklar sina idéer ett helt år och tävlingen kulminerar i ett jubileumsseminarium och en gala, där prissumman på 375 000 euro delas ut till de bästa idéerna.

Helsinki Challenge

Helsinki Challenge på Twitter

Semifinalisterna:

Citizen Mindscapes – Kansakunnan mielentila, Krista Lagus

Climate Whirl – Ilmastopyörre, Eija Juurola

Co-creating the Finnish Children’s Hospital Education Concept – Oppiva ja hyvinvoiva lastensairaala, Kristiina Kumpulainen

Generation Green – Vihreä sukupolvi, Tiina Sikanen

Genetic correction of inherited hemoglobin disease – Terveeksi pahasta perimästä, Kirmo Wartiovaara

Ground and Growth – Maasta kasvu. Innovaatio-ohjelma kestävyyden kasvattamiseksi Suomen maataloudessa, Kristina Lindström

Engaging Future Workplace – Intouttavat työn tilat, Kirsti Lonka

Improving laboratories in Africa – Mikrobiologisten laboratorioiden kehittäminen Afrikassa, Christina Lyra

Moralities of Intelligent machines – Älykkäät koneet ja niiden moraalinen vastuu, Michael Laakasuo

Aivorieha: Minimum Viable Organizational Structure of the Future, Veikko Eranti

Natural emotionality in digital interaction – Aidot tunteet digitaalisessa vuorovaikutuksessa, Katri Saarikivi

Offsetting losses of biodiversity and ecosystem services. Seis monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen heikkenemiselle – kompensaatiot käyttöön! Markku Ollikainen

Sleep Factory – Unitehdas, Anu-Katriina Pesonen

Sustainability tracker – kestävän elämän mobiilisovellus, Kaisa Korhonen-Kurki

SafePreg – Health into the next generation / Hyvinvointi ohjelmoituu jo sikiöaikana, Katri Räikkönen

Tell-Us – Asukkaiden ääni, Maria Niemi

The Happiness Project – Onnellisuusprojekti, Laura Visapää

Unbounded pedagogy! University teachers without boundaries – Esteetön pedagogiikka! Yliopisto-opettajat ilman rajoja, Katalin Miklóssy

Upstream Solutions – Tieteellistä maailmankuvaa edistämässä, Paavo Pylkkänen

Urban Academy – Kaupunkiakatemia, Jari Niemelä