Varmt hjärta, kallt huvud

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uppmanade till europeisk solidaritet under sitt besök vid Helsingfors universitet.

Kvällsnyheterna tycks bli allt dystrare. Europas största flyktingkris sedan andra världskriget skakar de nordiska välfärdsstaterna och fruktan för terrorismen har blivit vardag i Västeuropa. I skuggan av negativa nyheter glömmer vi lätt att den globala statistiken talar ett annat, ljusare språk.

– Målet att halvera andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom uppnådde vi redan för fem år sedan, påpekar Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

– Jämfört med 1990 så har även spädbarnsdödligheten halverats.

Över 140 000 människor har hittills sökt asyl i Sverige under 2015. Nästan en tredjedel av alla ensamkommande flyktingbarn i Europa anländer till vårt västra grannland. Det finns inga tecken på att strömmen kommer att minska. Utrikesministern har en positiv grundinställning till migrationen.

– För Sverige är det självklart att hjälpa till. Det är en skyldighet, det handlar om solidaritet – men även om våra positiva erfarenheter av migrationens olika sidor. Invandringen till Sverige har gjort oss oerhört mycket rikare som land.

Bakom de positiva orden döljer stora praktiska svårigheter. Folkhemmet tar emot långt flera flyktingar per capita än EU-länderna i genomsnitt. Det händer allt oftare att det inte går att ordna tak över huvudet för alla. Sverige har länge krävt, att alla EU:s länder skall fördela ansvaret. Det svenska diplomatiska språkbruket har skärpts hela tiden. Den socialdemokratiska ministern strävar efter europeisk solidaritet och säger, att det inte går att lösa flyktingfrågan långsiktigt med ”tillfälliga åtgärder och gamla lösningar som redan sviktar”.

Enligt Wallström måste konflikten i Syrien lösas fredligt och att Isil/Isis elimineras. Målet är att få vapenvila och ett övergångsstyre bort från dagens auktoritära regim.

Enade mot terrorismen

Hon tillägger, att terrorismen inte är civilisationernas kamp eller en konflikt mellan väst och länder i Mellanöstern. Fred, demokrati och välfärd undandrar rekryteringsbasen för terrorister. När ungdomar har hopp om en bättre framtid, blir de inte extremister.

– En hel värld står sida vid sida mot terroristernas barbari. Vi måste hålla huvudet kallt och hjärtat varmt, beskriver hon poetiskt.

Den svenska ministern talar betydligt hårdare om Rysslands aggressionspolitik än vad finska politiker brukar göra. Hon dömer den ryska maktpolitiken i Ukraina i skarpa ordalag. Samtidigt önskar hon, att Ryssland kan hjälpa till i kampen mot Isil i Syrien. 

– Hela världen hoppas på att Ryssland spelar en konstruktiv roll i den internationella politiken. Vi är skeptiska, men vill ge dem en chans. 

Margot Wallström talade vid Svenska social - och kommunalhögskolan den 24 november på temat Terrorism och flyktingkris – Europas svar och ansvar. Veteranpolitikern trivdes tydligen i den positiva atmosfären och nämnde, att det var roligt att kunna tala på det egna modersmålet.