Två forskarteam delar på vinsten i idétävlingen Helsinki Challenge

iCombine och HeatStock har utsetts till vinnare i idétävlingen Helsinki Challenge. Teamen får 187 500 euro för att förverkliga sina idéer. iCombine utvecklar ett beslutsstödsystem för läkare, där de kan leta efter den bästa möjliga individualiserade läkemedelskombinationen för cancerpatienter. HeatStock har uppfunnit ett nytt slags kompositmaterial som kan användas till långvarig lagring och kontrollerad frigöring av värmeenergi. Tack vare materialet kan värme som lagrats under sommaren användas under vintern.

En internationell jury korade teamet iCombine till vinnare i Helsinki Challenge 2017. Teamet får 187 500 euro för att genomföra sin idé.

iCombine utvecklar ett beslutsstödsystem för läkare, där de kan leta efter den bästa möjliga individualiserade läkemedelskombinationen för cancerpatienter. iCombines lösning skulle bidra till att man snabbt hittar en fungerande behandling för cancerpatienter och minska kostnaderna för läkemedelsbehandlingen.

Teamet består av teamledare Jing Tang och Samu Kurki, Tero Aittokallio, Emma Andersson, Evgeny Kulesskiy, Ashwini Kumar, Dimitrios Tsallos, Muntasir Mamun, Olli Dufva och Mikko Keränen.

Juryn belönade också Team HeatStock som har uppfunnit ett nytt slags kompositmaterial som kan användas till långvarig lagring och kontrollerad frigöring av värmeenergi. Tack vare materialet kan värme som lagrats under sommaren användas under vintern.Teamet får 187 500 euro för att genomföra sin idé.

Teamet består av teamledare Ari Seppälä och Salla Puupponen, Konsta Turunen, Olli Vartia, Kari Saari, Leena Hupa, Daniel Lindberg, Kirsi Jouppila, Ilkka Hippinen och Kati Laakso.

– Det var mycket svårt besluta om vinnaren, eftersom varje team är unikt. Tävlingen har hållit mycket hög nivå: ända till finalen hade vi sju mycket jämlika kandidater att välja emellan. Vi utgick ändå från tävlingens kriterier och på så sätt kunde vi fatta ett enhetligt beslut, säger juryns ordförande Tuija Talvitie, som är verksamhetsledare på Crisis Management Initiative (CMI).

Juryn bestod utöver Talvitie av Frank Geels, professor i systeminnovation och hållbarhet vid University of Manchester, Anneli Pauli, specialrådgivare vid Europeiska kommissionen, Saara Hassinen, verksamhetsledare på Healthtech Finland, Andreas Kaju, expert på opinionsbildning, Victoria Betancourt, vd på Coneybeare Cleantech och Paul Quinlan, konsult inom energiindustrin.                        

Juryn valde ut finalisterna utgående från följande kriterier: vetenskaplighet, lösningsorientering, genomslagskraft, innovation och kreativitet.

Insatser för världens bästa

Målet med Helsinki Challenge är att finna nya vetenskapliga lösningar på globala problem. Tävlingens teman människan i förändring, hållbar planet och urban framtid grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Idétävlingen ordnades som ett samarbete mellan tio finländska universitet.

I slutet av 2016 fick man in 110 tävlingsförslag, varav juryn valde ut 20 semifinalister till ett acceleratorprogram. I juni 2017 utnämnde finalskedets jury sex finalister och dessutom valdes ett team till finalen genom publikomröstning på evenemanget Semifinal Pitch Nights.

Helsinki Challenge är universitetens satsning för att lyfta fram vetenskapen och öka genomslagskraften genom att skapa nya möjligheter för vetenskapliga innovationer och stärka växelverkan mellan vetenskapen och samhället. Idétävlingen Helsinki Challenge ordnades första gången 2014–2015 av Helsingfors universitet.

Bland finalisterna i tävlingen fanns också ELMO som bekämpar malaria med hjälp av tredimensionella myggnät, FutuRena som utvecklar en mininjure som tillverkas med 3D-skrivare, POCKit som utvecklar ett laboratorium i fickformat, Parental Box som utvecklar en föräldraverktygsback, en ”mental mammalåda” och Dlearn.Helsinki som lär ut globala kompetenser på nya sätt.

Helsingfors universitet ordnar tävlingen i samarbete med Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Konstuniversitetet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi. Helsinki Challenge ingår i Finland 100-jubileumsårets program.

Vinnarnas och de övriga Helsinki Challenge-finalisternas bilder, beskrivningar och kontaktuppgifter:

http://bit.ly/hcfinalists2017:

Foton från prisutdelningstillfället kan laddas ner därifrån senast 24.11. kl. 21.

Kontaktuppgifter:

iCombine :

Docent Jing Tang, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet; Åbo universitet, tfn 045 8689708, jing.tang@helsinki.fi

Kommunikatör Elisa Lautala, Helsingfors universitet, tfn 050 318 5682, elisa.lautala@helsinki.fi

HeatStock:

Senior scientist Ari Seppälä, Aalto-universitetet, tfn 050 4412110, ari.seppala@aalto.fi

Information om tävlingen:

challenge.helsinki.fi