Renoveringen av Helsingfors universitets huvudbyggnad börjar

Under renoveringen repareras huvudbyggnaden så att den uppfyller dagens tekniska och funktionella krav. Målet är att arbetet ska vara klart i juli 2021.

Renoveringen av Helsingfors universitets huvudbyggnad börjar i juli. Universitetets rektor har fattat ett byggbeslut om att renovera byggnaden och arbetet kan börja när bygglovet har beviljats. Utöver den delen av huvudbyggnaden som vetter mot Senatstorget och är ritad av Engel innefattar den första fasen av renoveringen även de två våningar höga delarna som vetter mot Universitetsgatan och Alexandersgatan och är ritade av J. S. Sirén.

Under renoveringen repareras huvudbyggnaden så att den uppfyller dagens tekniska och funktionella krav. Målet är att arbetet ska vara klart i juli 2021.

— Huvudbyggnadens husteknik förnyas, tillgängligheten förbättras och undervisningslokalerna moderniseras. Vi strävar efter att respektera byggnadens historia samtidigt som vi moderniserar lokalerna så att de motsvarar dagens behov inom undervisning, studier och arbete, säger universitetets prorektor Tom Böhling.

Projektet har beretts i intensivt samarbete med Museiverket och byggnadstillsynen. För planeringen och genomförandet av projektet har man grundat en projektallians, som består av Helsingfors universitets fonder, arkitektbyrån Jeskanen-Repo-Teränne och huvudentreprenören YIT. De totala kostnaderna för renoveringsinvesteringen är cirka 40 miljoner euro. Helsingfors universitets fonder ansvarar för kostnaderna.

— Att upprätthålla och skydda det finländska kulturarvet är en av Helsingfors universitets viktiga uppgifter. Att renovera huvudbyggnaden just nu är nödvändigt om vi vill sköta den uppgiften. Vi är mycket nöjda att få arbeta med experterna från YIT och Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy, säger Böhling.

Ändringar i genomgången och i huvudbyggnadens tjänster

Inför renoveringen reses staket kring byggplatsen som omger huvudbyggnaden, och strukturer som ska bevaras inuti byggnadens lokaler skyddas under juli. Det egentliga arbetet börjar i augusti med rivningar i den lägre delen av byggnaden som vetter mot Universitetsgatan.

Medan området är en byggplats stängs den delen av Universitetsgatan som ligger mellan Unionsgatan och Fabiansgatan för bilgenomfart och byggplatscontainrar placeras på gatan. Gatan hålls öppen för gångtrafik, och man kan fortfarande köra in på Nationalbibliotekets innergård. De delarna av huvudbyggnaden som vetter mot Fabiansgatan är i bruk under renoveringen, men byggnadens öppettider är kortare.

Personal- och studentrestaurangerna är verksamma åtminstone till slutet av 2019. Innergårdarna hör till byggplatsen, och du kommer in i lokalerna via dörrarna på Fabiansgatans sida.