Över hundra – en rekordmängd uppfinningar under 2017

Vid Helsingfors universitet gjordes sammanlagt 108 uppfinningar under 2017, vilket är ett nytt rekord. Det största antalet uppfinningar (43) kom från Campus Vik. Gumtäkt var en god tvåa med 38 uppfinningar. 22 uppfinningar gjordes i Mejlans och fem på Centrumcampus.  

Forskarna gör en anmälan om sina uppfinningar till Helsinki Innovation Services (HIS) med en anmälningsblankett. Anmälan är startskottet för att kommersialisera forskningsrön.

När Helsinki Innovation Services får en anmälan utreder deras experter om uppfinningen är kommersiellt intressant och kan skyddas med patent. Om så är fallet börjar en kommersialiseringsprocess, som till exempel kan leda till att uppfinningen licensieras eller att ett spinout-företag grundas.

– Kommersialiseringen av innovationer har ökat stadigt vid Helsingfors universitet. Vårt mål är att uppfinningarna ska gagna hela mänskligheten. Kommersialiseringen ökar också forskningsresultatens vikt och betydelse. Det är till hjälp särskilt när man ansöker om internationell forskningsfinansiering, säger Sara Kangaspeska som ansvarar för innovationsprocessen vid HIS.

Uppfinningsanmälningarnas utveckling 2013–2017

Pris till upphovsteamet för den 100:e uppfinningen

Den 100:e uppfinningen år 2017 kom från Campus Gumtäkt. Upphovsteamet var forskarna Ilkka Kilpeläinen, Alistair King, Jussi Helminen, Gabriel Partl, Paulus Hyväri och Eva Gazagnaire. Teamet belönades med champagne och blommor.

Vi önskar både vinnarteamets medlemmar och universitetets övriga uppfinnare lycka och framgång!

Läs mer om fördelarna med att kommersialisera forskningsrön. 

Bild:
Övre raden från vänster: Jari Strandman, Ilkka Kilpeläinen, Gabriel Partl, Alistair King
Nedre raden: Pia Sundell, Sara Kangaspeska, Pia Kostiainen, Eva Gazagnaire, Jussi Helminen, Paulus Hyväri