Ökad jihadistisk verksamhet och webbkommunikation i Finland under 2010-talet

Antalet personer som deltog i jihadistisk verksamhet har ökat betydligt i Finland under 2010-talet. Största delen av verksamheten är dock fortfarande småskalig och icke-våldsam stödverksamhet i form av rekrytering och finansiering. Också den jihadistiska webbkommunikation som är förknippad med Finland har ökat under detta årtionde. Helsingfors universitet har gjort två undersökningar om dessa teman på uppdrag av inrikesministeriet.

– Nuförtiden talas det mycket om jihadistiska rörelser, men för Finlands del har det hittills funnits  väldigt lite forskningsinformation om dem. Målet med forskningsprojekten har varit att skapa en allmän bild av formerna för den jihadistiska verksamheten i Finland, säger universitetslektor Leena Malkki från Helsingfors universitet.

Den största enskilda faktorn som påverkat utvecklingen av jihadistiska rörelser har varit konflikten i Syrien och Irak samt Isis så kallade kalifatprojekt som har mobiliserat nya aktivister och förenat anhängare och aktivister med olika bakgrund. Det mest aktiva skedet för utvidgning som inspirerats av konflikten i Syrien och Irak och av Isis verkar nu i stort sett vara över.

Antalet resor till konfliktområdet har ökat under 2010-talet. Under konflikten i Syrien och Irak identifierade skyddspolisen över 80 personer som reste till konfliktområdet, men det faktiska antalet var troligen större. Ett tjugotal personer har återvänt till Finland, och under konflikten har uppskattningsvis 20 utländska stridande dödats. Största delen av dem som deltar i jihadistisk verksamhet är fortfarande män. Också i Finland finns det dock tecken på att kvinnor blir alltmer intresserade av jihadistiska rörelser och deltar i dem mer än förr. Allra tydligast kan detta observeras när det gäller dem som rest till Syrien eller Irak.

Ingen offentlig information om några seriösa försök till eller planer på attacker

Den enda jihadistiska attacken i Finland har varit knivattacken i Åbo i augusti 2017. Gärningsmannen hade veterligen nästan inga kopplingar till nätverk av personer som i Finland är intresserade av jihadistisk verksamhet. I offentligheten finns det inte information om några seriösa försök till eller planer på attacker. Det har framkommit flera fall där hot om attacker har förekommit på webben, men hoten har visat sig vara ogrundade.

Ankomsten av asylsökande till Finland 2015⎼2016 ökade antalet sådana personer som har kopplingar till jihadistisk verksamhet. Utifrån offentliga källor är det dock svårt att noggrannare bedöma hur detta har påverkat situationen i Finland. Även om de som är intresserade av jihadistiskt tänkande och jihadistisk verksamhet under de senaste åren i allt större utsträckning har skapat nätverk, är den jihadistiska verksamheten i Finland fortfarande i huvudsak splittrad och oorganiserad.

Den jihadistiska webbkommunikationen har övergått till slutna plattformar

Också den jihadistiska webbkommunikation som är förknippad med Finland har ökat under 2010-talet, och i mitten av årtiondet var mängden jihadistisk kommunikation större än någonsin tidigare. Det fanns belägg på finländare i Isis material, och personer som bott i Finland producerade och spred jihadistiskt material också på finska. Detta reflekterar den allmänna utvecklingen av jihadistiska rörelser med anknytning till Finland. Mängden kommunikation som gäller Finland var dock fortfarande rätt så liten internationellt sett.

Den undersökning som nu publicerats behandlar jihadistisk webbkommunikation som gäller Finland 2014–2018. Granskningen fokuserar på jihadistiskt material som under denna tidsperiod var fritt tillgängligt på webben. Mängden öppen jihadistisk webbkommunikation har minskat avsevärt under de tre senaste åren när teknologiföretag aktivt har börjat radera webbmaterial som uppviglar till eller glorifierar våld. På några få undantag när finns det material som behandlades i undersökningen inte längre tillgängligt på webben.

Efter att den öppna webbkommunikationen försvårades, överfördes den jihadistiska webbkommunikationen till stängda och krypterade kanaler. I samband med undersökningen såg man tecken på att jihadistiskt material som gäller Finland har spridits och fortfarande kan spridas, och att dialog i anknytning till materialet har förts och fortfarande kan föras, i dessa stängda och krypterade kanaler.

Den jihadistiska webbkommunikationen påverkar Finland också annars än i fråga om material som gäller Finland. Information produceras på ett stort antal olika språk och konsumeras ofta också på andra språk än bara på det egna modersmålet. De som producerar och konsumerar jihadistisk information kommer ofta inte från samma land utan är en del av internationella rörelser och gemenskap.

Jihadistiska rörelser i Finland
Jihadistisk webbkommunikation och Finland

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 040 595 57 60, tarja.mankkinen@intermin.fi
Leena Malkki, universitetslektor, tfn 050 318 21 58, leena.malkki@helsinki.fi
Juha Saarinen, forskare (juha.saarinen@kcl.ac.uk, undersökningen Jihadistiska rörelser i Finland)
Matti Pohjonen, universitetsforskare, (mp41@soas.ac.uk, undersökningen Jihadistisk webbkommunikation och Finland)