Ny bok: Juridik på svenska i Finland

Det svenska språkets ställning i det finländska rättsväsendet presenteras i ny bok.

Boken Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt behandlar det övergripande temat juridik på svenska i Finland ur både ett historiskt perspektiv och ett nutida samtidsperspektiv.  Författarna närmar sig det övergripande temat utifrån ämnena Lag och rätt fram till 1809, Svenska i juridiska kontexter sedan 1809, Texter för lagstiftning, rättskipning och rättsinformation, Språk, språkbruk och språkvård inom juridik, Författningsöversättning i Finland idag, Juristutbildning på svenska i Finland.

Boken vänder sig till jurister och språkvetare samt till studenter inom juridik, språkvetenskap, samhällsvetenskap, översättning och ekonomi. Likaledes vänder sig boken till varje läsare med intresse för juridik, språkvetenskap, översättning eller historia.

Boken ges ut på Scriptum förlag och är skriven av Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman och Maria Kvist.

Läs också Vasabladets artikel "Rätt och språk hör ihop"