Juridiskt kunnande till Mexiko, Kina och Ryssland

När juristerna utvidgar begreppet samhällssamverkan till att gälla hela världen möts man av svart arbetskraft och drogkarteller – och snabb samhällsutveckling.

Dekanus för juridiska fakulteten vid det mexikanska universitetet UNAM María Leoba Castañeda Rivas betonar fakultetens internationalisering och ser Helsingfors universitet som en intressant samarbetspartner.

‒ Samarbetet mellan Mexiko och Finland på det juridiska området började i efterdyningarna av mordet på medborgaraktivisten Jyri Jaakkola när några domare, jurister och universitetslärare blev intresserade av Finland och människorättsfrågor, berättar dekanus Kimmo Nuotio, María Leoba Castañeda Rivas kollega i Helsingfors.

‒ Det är vackert om ett fruktansvärt brott kan föra med sig något positivt.

UNAM är ett av de främsta universiteten i Latinamerika, enligt internationella rankingar det bästa och samlar också de bästa studenterna och forskarna.

Overseas i presidentens följe

Företrädare för Helsingfors universitet och den finländska juristkåren – utöver Nuotio prodekanus Jarna Petman, tidigare presidenten för Högsta förvaltningsdomstolen Pekka Hallberg och tidigare överdirektören vid justitieministeriet Pekka Nurmi – bekantade sig med universitet och domstolar under en resa i mars 2015.  Besöket resulterade i ett beslut om samarbete på fakultetsnivå mellan Helsingfors universitet och UNAM.

President Sauli Niinistö avlägger som bäst ett statsbesök i Mexiko. Rektor Jukka Kola är med i besökets delegation och kommer under besöket att underteckna ett samarbetsavtal mellan de två universiteten. Avtalet kommer att öppna möjligheter i Latinamerika för studenter och forskare från Helsingfors.

Samtidigt öppnas också möjligheter till internationellt samarbete för andra fakulteter. I Latinamerika finns stora samhällen där utvecklingen är snabb.

‒ Det är viktigt att vara med i de snabbväxande ekonomiernas och samhällenas utvecklingsprocess, det är mycket berikande, ett slags global samhällssamverkan, säger Nuotio.

Arbetsrätt och jämställdhet

Utöver samarbetet inom Europa har juristerna aktiva kontakter med Kina – framför allt med rättsinstitutet vid Samhällsvetenskapliga vetenskapsakademin i Kina och Pekings universitet. Studentutbytet har redan kommit igång och forskningssamarbete bedrivs bl.a. inom arbetsrätt.

Också i Moskva och S:t Petersburg finns det tankar på samarbete. Erik Castrén-institutet deltog i utrikesministeriets projekt Equal Before the Law som handlade om att förbättra ställningen för svaga grupper i republikerna i Centralasien.

Internationellt samarbete intresserar i alla delar av världen och marknadsföring behövs inte: Den som är aktiv hittar lätt entusiastiska samarbetspartner. Det finns ett brett arbetsfält inom områden som rättsstatens utveckling, mänskliga rättigheter och jämförande rättsvetenskap.

Utmaningarna och problemen blir genast större när man kommer utanför Europa. I Centralasiens republiker har demokratin inte långa traditioner och demokratiutvecklingen har varit svag. Mexiko har den västerländska demokratins struktur och förutsättningar och en stark president, men man har inte lyckats åstadkomma ett samhälle som fungerar som en rättsstat.

Hoppfullhet och kulturens kraft

‒ Korruption, svart arbetskraft, svagt skolsystem, människorättskränkningar och drogkarteller som dominerar i vissa områden, Kimmo Nuotio räknar upp Mexikos utmaningar.

‒ Det blir en ond cirkel som det är svårt att ta sig ur. Å andra sidan har ekonomin utvecklats och mexikanerna väntar sig en bättre framtid. Stämningen är hoppfull. Mexiko har också en otroligt stark kulturtradition.

Förväntningarna på samarbetet med Finland och Helsingfors universitets juridiska fakultet kan enligt Nuotio uppfyllas med stark juridisk baskunskap och expertis i jämförande rätt. Vikten av en gedigen grundforskning kan inte förbises.

Juridiska fakulteten är värd för LERUs dekanusmöte inom området juridik och rättsvetenskap i Helsingfors i slutet av maj.