Jukka Pirttilä och Roope Uusitalo utnämnda till professorer i Helsinki Graduate School of Economics

Professor Jukka Pirttilä, PD, och professor Roope Uusitalo, PD, har utnämnts till professorer i offentlig ekonomi. Befattningarna tillhör Helsingfors universitet och är gemensamma med Statens ekonomiska forskningscentral VATT. Pirttilä och Uusitalo tillträder sina tjänster 1.8.2018.

Syftet med den under våren 2018 nyskapade enheten Helsinki GSE är att förbättra utbildningen inom det nationalekonomiska ämnesområdet, utvidga och förbättra områdets forskning i Finland samt befrämja det tvärvetenskapliga samarbetet. Helsinki GSE är Aalto-universitetets, Helsingfors universitetets och Svenska Handelshögskolans gemensamma enhet.

Jukka Pirttilä specialiserar sig i offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi. Han forskar i uppläggningen av ett bra skattesystem, skatteändringars konsekvenser utifrån empiriskt material samt frågeställningar för fattiga länders offentliga ekonomi.

Jukka Pirttilä doktorerade i statsvetenskap vid Helsingfors universitet 1998. Han kommer till tjänsten som HU:s och VATT:s professor i offentlig ekonomi från ledarskapshögskolan vid Tammerfors universitet där han varit professor i nationalekonomi sedan 2008. Han är också senior research fellow vid FN-universitetets forskningsinstitut för utvecklingsekonomi (UNU-WIDER) i Helsingfors. 

Roope Uusitalo forskar i utbildningsekonomi, offentlig ekonomi och arbetsekonomi. På senaste tid har han fokuserat på uppsägningsskyddet, efterfrågan av och utbud av sociala färdigheter på arbetsmarknaden samt konsekvenserna av ändringar i utbildningspolitiken.

Roope Uusitalo doktorerade i statsvetenskap vid Helsingfors universitet 1999. Han kommer till tjänsten som professor i offentlig ekonomi från handelshögskolan vid Jyväskylä universitet där han har varit professor i utbildningsekonomi sedan 2015. Han är ordförande för det 2014 grundade rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt research fellow i det tyska forskningsnätverket för arbetsekonomi IZA. 

”Jämfört med till exempel de övriga nordiska länderna har vi i Finland haft få akademiska nationalekonomer. Det är fint att VATT och GSE har valt att satsa på forskning inom den offentliga ekonomin i Helsingfors”, säger Jukka Pirttilä.

”Vårt mål är att stärka utbildningen och forskningen inom den offentliga ekonomin och på så sätt erbjuda ett mer gediget underlag för beslut om exempelvis reform av utbildningssystemet, hälso- och sjukvården, arbetsmarknaden och beskattningen”, säger Roope Uusitalo om framtidsvisionerna.

 

Mer information:

Jukka Pirttilä, professor, tfn 050 318 7810

Roope Uusitalo, professor, tfn 040 805 4863