Islands president Guðni Th. Jóhannesson gästföreläste vid Helsingfors universitet

De nordiska länderna ska vara stolta över sin världsberömda välfärdsmodell, men akta sig för att missbruka historien. Det var Islands presidents budskap till publiken som samlats i Helsingfors universitets festsal den 16 maj.

President Guðni Thorlacius Jóhannesson föreläste vid universitetet inom ramen för det isländska statsbesöket. Under föreläsningen lyfte han fram de nordiska ländernas framgångar i internationella jämförelser, men berättade också att det ibland har varit en utmaning för honom att förena sitt presidentskap med sitt tidigare yrke som historieprofessor.

– Som statsöverhuvud ska du vara en förenande kraft, positiv och inspirerande. Du ska lovorda ditt land och dess historia. Vissa anser till och med att du bör framställa ditt lands historia i så fördelaktigt ljus som möjligt. Men, det är ju inte vad historiker ska göra. Som akademiker måste du också förhålla dig kritisk till ditt vetenskapsområde.

För att belysa sitt argument använde president Guðni Thorlacius Jóhannesson sig av exempel från de isländska hjältesagorna, men lyfte även fram hur det i Finland egentligen ända fram till 2000-talet har varit svårt och opatriotiskt att kritisera Mannerheim.

– Vi ska inspireras av historien, men den bör inte användas i nationalistiskt syfte. Genom en kritisk granskning upptäcker vi även historiens motsägelsefulla och kontroversiella aspekter. De gör historien intressant.