Ilkka Herlin är vald till Helsingfors universitets Årets Alumn 2020

Ilkka Herlin, historiker och styrelseordförande för Cargotec, anser att ett av de stora misstagen i modern kultur har varit dess försök att kontrollera naturens cykel. Teknologin måste anpassas för att den ska kunna vara en del av det naturliga systemet.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har valt Ilkka Herlin, styrelseordförande för Cargotec och miljöpåverkare till Årets Alumn 2020.

Årets Alumn är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Till uppgiften utses årligen en person som med sin verksamhet har stött principerna vid Helsingfors universitet, främjat uppskattningen av akademisk utbildning samt lyft den akademiska Helsingfors andan.

Som årets alumn kommer Herlin åtminstone att prata om hur brådskande det är att bekämpa både klimatförändringen och det faktum att biodiversiteten krymper.

– Vi måste frångå de stora strukturerna som vi själva har skapat till att i stället existera i harmoni med naturen. Teknologin måste anpassas för att den ska kunna vara en del av det naturliga systemet. Den moderna kulturens stora misstag är att den försökt kontrollera naturens gång uppifrån, säger Herlin.

På sin egen gård Qvidja i Pargas experimenterar Herlin med ett slags jord-och skogsbruk som ska öka biodiversiteten och binder koldioxid från luften till jorden istället för att vara en källa till kol.

Som mekanism används en så kallad mikrobiell kolpump, där svampar och bakterier permanent binder kol till jorden. Mikroberna använder kolen som produceras tack vare förbindelsen, och när mikroberna dör förvaras deras struktur i jorden under en lång tid som skapar ett permanent förråd av kol.

Mykorrhizasvampar lever, förutom med träd, även i symbios med olika odlingsväxter. Svamproten är en källa till näringsämnen för växterna, och svampen får i sin tur kol av växterna. När grödan skördas förblir svampen och dess kol i jorden.

– Det viktigaste är en så kontinuerlig och levande vegetation av växter som möjligt, både på åkrar och i skog, säger Herlin.

Centralt för metoden är att jorden inte får modifieras för att förhindra att mycelet bryts ned. För mycket gödsling måste också undvikas, eftersom lättlösliga gödningsmedel gör svampar oanvändbara för växter.

Idag är gården Qvidja ett flaggskepp för forskning inom jord-, luft- och vattensystem inom kolproduktionsprojektet Carbon Action, som involverar över hundra jordbrukare från hela Finland.

Historisk forskning är att förstå helheter

Herlin inledde sina studier i historia vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet år 1978. Han doktorerade år 1993 och skrev sin doktorsavhandling om sin morfar, folklivsforskaren Gustav Vilkuna (1902–1980).

Huvudfokuset för Herlins forskarkarriär har emellertid legat inom vetenskapens och teknologins historia, och att sträva till att förstå hur de stora systemen fungerar.

– Tack vare min karriär inom forskning har jag fått en förmåga och ihärdighet att läsa svåra artiklar inom nya områden. Historisk forskning handlar om att kunna greppa och förstå helheter, något som blir viktigare för varje dag.

Herlin fortsatte som forskare vid Finlands Akademi fram till år 2000, varefter han övergick till affärslivet och att arbeta för miljön.

Innovation kommer inte på beställning

Herlin har varit involverad i många uppstartsföretag och ekologiska innovationer. Vad är receptet för innovation?

– Det viktiga är att grundforskningen inte redan på förhand har som mål att skapa innovationer. Allt det som jag själv varit involverad i har vuxit fram ur en bra kompromisslös grundforskning och marginalämnen, som först senare kombinerats med ett lösningsorienterat tänkande.

I implementationsfasen bör man fokusera på värderingarna så att man i stället för nya problem skapar lösningar, menar Herlin.

– Innovation som direkt mål är fel väg att gå.

***

Årets Alumn-föreläsning AlumnForum: Onsdagen den 8 april 2020 kl. 16:30

"Tänk om vi kan gå från ett destruktivt till ett konstruktivt förhållande med naturen? Leva i harmoni som en del av naturen?"

Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 4

Registrering: På Alumnföreningens hemsida

***

Ytterligare information: Alumnföreningens hemsida

Årets Alumner

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet grundades år 1990, och är en alumngemenskap på över 7300 medlemmar. Alumnverksamheten har som syfte att upprätthålla kontakten till universitetet bland alumnerna, stöda universitetets målsättningar och företags- och samhällsrelationer samt stärka den akademiska utbildningens anseende och den akademiska andan. Alla som studerat, arbetat eller för tillfället studerar eller arbetar vid Helsingfors universitet är alumner.

Årets Alumn Ilkka Herlin

* Styrelseordförande för logistikföretaget Cargotec och miljöpåverkare.

* Född i Helsingfors i januari 1959.

* Inledde studier i historia vid Helsingfors universitet hösten 1978.

* Skrev sin doktorsavhandling 1993. Avhandlingens ämne var Herlins morfar, folklivsforskare Gustav Vilkuna.

* Som historiker studerade han främst vetenskapens och teknologin historia.

* Har gjort insatser för att skydda Östersjön sedan början av 1990-talet. Arbetet har gett upphov till Baltic Sea Action Group (BSAG), Soilfood oy, ett regenerativt återvinningsföretag och Q Power, ett företag för förnybar energi. Medgrundare i samtliga företag är Herlins fru.

* Experimenterar med kolodling och jordbruk som binder kol till jordmånen. Experimentet har resulterat i Carbon Action, ett kolodlingsprojekt som expanderat till hela Finland.

* Fem barn.

* Fritiden upptas bland annat av travhästar, älgjakt, ashtangayoga och familjesegling på H-båten.