Helsinki Challenge får fortsättning med fler deltagare

Idé- och vetenskapstävlingen Helsinki Challenge ordnas i samarbete med andra inhemska universitet. Vinnaren kommer att utses när Finland firar 100 år.

I höstas väckte Helsinki Challenge stort intresse både i Finland och internationellt. Tävlingens vinnare var team Nemo som forskar i känslor på internet . Efter de goda erfarenheterna bestämde man att det blir en fortsättning på tävlingen som nu ordnas i samarbete med nio andra finländska universitet. Också Helsingfors EU-kontor i Bryssel medverkar och ordnar tillsammans med universiteten ett evenemang om forskningsfinansiering och beslutsfattandet i EU.  

Det gäller igen att hitta lösningar på världens problem och deltagarna är mångvetenskapliga team som tävlar om en prissumma på 375 000 euro. Helsinki Challenge ingår i Finland 100-jubileumsårets program. 

– Pristagaren kommer att utses när Finland firar 100 år av självständighet i december 2017, berättar tävlingens projektchef Ira Leväaho.

Med hållbar utveckling som mål

Tävlingens teman anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling. Målet är att genom samarbete med olika aktörer ta fram lösningar som bygger framtidens välfärd.

– Tävlingen stärker vetenskapssamhällets samarbete med olika aktörer i samhället, och utvecklar samtidigt deltagarnas förmåga att bygga partnerskap, skaffa forskningsfinansiering och synliggöra forskningen, berättar Leväaho. 

Teamen som deltar kan ha varierande sammansättning med företrädare för vetenskapssamhället, konstlivet, näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället, medierna och samhället. I varje team måste det finnas medlemmar både från Helsingfors universitet eller något annat universitet som medverkar i Helsinki Challenge och från andra organisationer.

Kom med!

Nu är det rätt tid att samla ihop ett team, sista anmälningsdag är 31 oktober. Det egentliga tävlingsförslaget ska lämnas in senast den 15 november.

– I september-oktober ordnar vi Challenge-kliniker där vi ger mer information om tävlingen och hjälper teamen att formulera sina bidrag och att nätverka. Kliniker kommer också att ordnas i Åbo, Vasa och Jyväskylä, lovar Leväaho. 

I den första uttagningen väljer en jury ungefär 20 team som går vidare till acceleratorprogrammet. Där vidareutvecklas teamens idéer med olika verktyg och inhemska och internationella mentorers hjälp under 2017.

I tävlingens slutskede väljer juryn först ut några finalister bland semifinalisterna och därefter utses vinnaren/vinnarna som offentliggörs i december 2017.

Man anmäler sig till tävlingen på Helsinki Challenges webbplats där också all information om tävlingen finns samlad. 

Helsinki Challenge-samarbetsuniversitet

Aalto-yliopisto
Hanken Svenska Handelshögskolan
Jyväskylä universitet
Konstuniversitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet

Östra Finlands universitet