Helsingfors universitet tar hjälp av kommersialiseringsbolaget Xinova för att sprida sina forskningsbaserade innovationer

Helsinki Innovation Services, som ägs av Helsingfors universitet, inleder samarbete med kommersialiseringsbolaget Xinova för att nå en internationell marknad.

Målet med partnerskapet är att ge universitetets forskargrupper och akademiska spinout-företag större möjlighet att genom Xinovas globala nätverk komma i kontakt med internationella investerare, företagare och kunder.

– I uppstartsfasen är investerarna ofta ganska få. Investerare som med sin kompetens, sin erfarenhet och sina kontakter hjälper nya företag att nå den globala marknaden, är ännu färre. Samarbetet med Xinova ökar våra forskares möjligheter att skapa kontakter till internationella investerare och partner för företagssamarbete, säger Jari Strandman, vd för Helsinki Innovation Services som ger kommersialiseringsstöd åt Helsingfors universitets forskare.

Xinovas nätverk öppnar upp för globala möjligheter

Helsingfors universitet är det första europeiska universitetet med ett så här omfattande samarbete med Xinova.

– Finland har länge erkänts för sin expertis inom forskning och innovation och Helsingfors universitet är ett av världens ledande vetenskapsuniversitet. Partnerskapet hjälper universitetets innovationer nå den globala marknaden var de kan komma till glädje för miljontals människor, säger Xinovas vd Edward Jung.

Edward Jung är en internationellt framgångsrik innovatör med mer än 1000 patent. På 1990-talet var Jung huvudarkitekten för Microsofts forsknings- och utvecklingsenhet, vars årsbudget översteg 4 miljarder dollar. Efter att han lämnade Microsoft har Jung deltagit i etablerandet av ett dussintal företag, t.ex. Terrapower, Kymeta, Vigilance och Benemilk. Verksamhetsmodellen för Xinova skapade Jung i Asien år 2005.

Vid Helsingfors universitet har samarbetet med Xinova redan burit frukt. Xinova hjälpte universitetet i rekryteringen av vd Michael Stein till företaget Valo Therapeutics, som tillverkar ett cancervaccin. Xinovas team hjälpte också Valo Therapeutics att hitta en investerare under finansieringsomgången.

Helsingfors universitets spinout-företag grundas också i fortsättningen i Finland, men med draghjälp av internationella investerare och globalt testade kommersialiseringsmetoder. Bl.a. har Xinovas Senior Vice President Chris Somogyi utvecklat en metod för att utvärdera innovationer och den optimala tajmningen för investering, som han berättar om i videon ovan.

 

För mera information om partnerskapet:

Helsinki Innovation Services: vd Jari Strandman, jari.strandman@helsinki.fi, tfn +358 40 700 6968, www.his.fi

Xinova:

Finland: Eliot Baker, ebaker@xinova.com, tfn +358 50 348 2101

USA: Travis Murdoch, tmurdock@xinova.com, tfn +1 650 750 6055, www.xinova.com

Helsinki Innovation Services

Helsinki Innovation Services (HIS), som ägs av Helsingfors universitet, hjälper forskare att kommersialisera sina forskningsresultat. HIS utvärderar forskningsidéernas kommersiella värde och hjälper forskare i uppstartsfasen med licensiering, patentansökan och att hitta finansiering för grundande av akademiska spinout-företag.

Xinova

Xinova är ett kollektiv av 12 000 innovatörer som jobbar med problemlösning på bred front. Xinova arbetar med företag för att introducera innovationer för den globala marknaden. Genom att ta del av såväl risker som fördelar, attraherar Xinova de bästa innovatörerna. För Xinovas partner innebär delningen av riskerna en effektivare och snabbare kommersialisering. Företagets huvudkontor finns i Seattle men företaget har personal i Bangalore, Helsingfors, Israel, Peking, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo och Wien.