Helsingfors universitet bolagiserar sina lokal- och fastighetstjänster

Universitetet grundar ett inhouse-bolag som i fortsättningen kommer att producera de fastighets- och lokaltjänster som universitetet behöver. En del av det nuvarande Lokal- och fastighetscentrets uppgifter sköter universitetet också i fortsättningen. Den nuvarande personalen fortsätter i det nya bolaget som gamla arbetstagare.

Bolaget som grundas ska bl.a. sköta fastigheternas underhåll, fastighetsservice, ombyggnader och reparationer samt städning, vaktmästar- och säkerhetstjänster och transporter.  

Bolaget producerar tjänster uteslutande för Helsingfors universitetskoncern. Avsikten är att det nya bolaget ska inleda sin verksamhet 1.1.2018.

Tjänsterna separeras från ägarpolitiken

Ägarpolitiken när det gäller fastigheterna och fastställandet av universitetets lokalbehov samt beställningen av tjänster från det nya bolaget förblir universitetets uppgifter.

– Med förändringen vill Helsingfors universitet införa en tydligare och transparentare verksamhetsmodell. Produktionen och utvecklingen av tjänsterna sköts i fortsättningen i det nya inhouse-bolaget, medan planeringen av universitetets lokalbehov och beslutsfattande som gäller fastigheterna är universitetets uppgifter, säger förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

Bolagiseringen genomförs som en rörelseöverlåtelse och personalen överförs till det nya bolaget som gamla arbetstagare.

Lokal- och fastighetscentret vid Helsingfors universitet har för närvarande 350 anställda.Ytterligare information

Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen

tfn 02941 22212, esa.hamalainen@helsinki.fi