Hanken och Helsingfors universitet lanserar gemensamt center för forskning i företagsansvar

Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet har idag lanserat grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter, Centre for Corporate Responsibility (CCR).

Syftet med Centre for Corporate Responsibility (CCR) är att stärka gemensam tvärvetenskaplig forskning på interaktionerna mellan handel, politik och samhälle. CCR stöder även en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling hos finska företag genom att bedriva forskning av hög kvalitet i samarbete för företag, icke-statliga organisationer, och forskningsinstitut.

- CCR är en ny språngbräda för Hankens pågående strategiska satsningar för att främja socialt ansvar i ekonomi inom både forsknings och undervisning. Hanken är redan nu internationellt erkänd för dessa insatser, så som vårt engagemang och vår position inom FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) visar, säger Hankens rektor Karen Spens.

Centret kommer att fungera som en öppen plattform för forskningssamarbete mellan forskare från Hanken och Helsingfors universitet, och för således samman styrkorna hos bägge parter.

- CCR kommer även att involvera flera andra intressenter för att möta ett av våra primära mål, som är att främja och utveckla forskning med hög samhällelig genomslagskraft, relevans och tillgänglighet för våra intressegrupper, säger centrets direktör Nikodemus Solitander.

- CCR kompletterar Helsingfors universitets engagemang i att främja den samhälleliga omvandlingen mot hållbarhet genom att det möjliggör en bättre förståelse vilken roll företag och politik spelar i denna förändring. Centret breddar även bägge universitets internationella nätverk och underlättar tvärvetenskaplig forskning med starkt social genomslagskraft, säger rektor Jukka Kola vid Helsingfors universitet.

 

Mer information:

Nikodemus Solitander, direktör för CCR, Sinituote postdoktoral forskare

Nikodemus.solitander@hanken.fi

+358 40 3521 451