Gott nytt år, jubileumsåret är här!

För Helsingfors universitet blir det nya året 2015 ett extra speciellt år. Under året fyller universitetet 375 år. Jubileumsfestligheterna sätter igång genast i början av januari och pågår hela året.

Ljuskarnevalen LUX lyser upp centrumcampus

Året inleds med ljuskarnevalen LUX Helsinki 4-8.1. När mörkret lagt sig, klockan 17-22, blir Porthania ett konstverk som kombinerar ljus och ljud, och på Topelias gård växer en stämningsfull lyktpark fram. Kajsaniemi metrostation byter namn till Helsingfors universitet under januari månad. Stadsdirektör Jussi Pajunen överlämnar en namnskylt till rektor Jukka Kola under en ceremoni vid ingången till metrostationen den 20 januari kl. 13.00 vid Berggatan 12.

Slumpen tema på Vetenskapens natt

Den som är intresserad av vetenskap ska inte missa Vetenskapsdagarna och Vetenskapens natt 7-8 januari. Temat för Vetenskapsdagarna 2015 är slumpen: Hur har slumpen påverkat människors samverkan, och vilka nya idéer har detta gett upphov till?

Lösningar på globala problem i fokus

Drottning Kristinas beslut att år 1640 grunda Sveriges tredje universitet i Åbo var banbrytande och markerade starten för det finländska universitetsväsendet. Helsingfors universitets jubileumsår är således också hela den finländska universitetsutbildningens märkesår.

– Tack vare universitetet hör Finland till ett av världens mest utvecklade länder. Helsingfors universitet har också spelat en stor roll för den finländska identitetens uppkomst, säger kansler Thomas Wilhelmsson.

Helsingfors universitet har under sina 375 år blivit ett framgångsrikt mångvetenskapligt universitet.

– Vi vill påverka morgondagen genom att ta ett större ansvar för att finna lösningar på globala problem. Inför de stora frågorna behövs ett mångvetenskapligt synsätt, otyglad tankekraft och mod att spränga gränserna, säger kansler Willhemsson.

I linje med dessa teser ordnar universitet vetenskapstävlingen Helsinki Challenge. Tävlingens lag söker lösningar på aktuella problem. Alla intresserade är välkomna till universitetets festsal den 28 och 29 januari för att bekanta sig med de tjugo tävlingsidéerna som tagit sig till semifinal.

Helsingfors universitet önskar alla ett gott nytt år. Välkommen att fira 375-årsjubileum med oss!Jubileumsårets webbsidor