Fyra år som kansler

Kansler Thomas Wilhelmsson går i pension i slutet av september. I de fyra åren ryms det hundratals kaffekoppar och 40 miljoner euro insamlade medel till universitetet.

För snart fyra år sedan skämtade nyutnämnda kanslern Thomas Wilhelmsson i ett tal till Jukka Kola, sin efterträdare på rektorsposten, att kanslern hedrar med sin närvaro medan rektorn sköter de smutsiga jobben.

– I själva verket var det redan kanske kansler Palmén som myntade uttrycket, påpekar Wilhelmson.

Vitsen är att kanslern har så få obligatoriska arbetsuppgifter.

Wilhelmsson valde att utveckla kanslerns uppdrag och ägnade sig åt medelsanskaffning som var en bekant uppgift från åren som rektor. För kanslern öppnades också dörrarna lättare än tidigare.

– Det var nästan en överraskning vilket starkt varumärke Helsingfors universitetets kansler är.

Medelsanskaffning kräver mycket förberedelser

Under årens lopp har landets viktigaste kaffebord blivit bekanta från politikens till företagsvärldens.

– Jag har säkert druckit kaffe med alla storföretags direktörer, skrattar Wilhelmson.

Och det har lönat sig – tillsammans med medelsanskaffningsenheten har kanslern samlat in över 40 miljoner euro till universitetet.  


– Vi ber inte om pengar, vi diskuterar samarbete. Naturligtvis nämner vi också en donation bland alternativen.

Det krävs överraskande mycket förberedelser när man startar ett samarbete, berättar Wilhelmson. Företagens högsta ledning består vanligtvis av ingenjörer eller ekonomer och de är inte bekanta med Helsingfors universitets forskning och verksamhet sedan tidigare.

Politikerna blev bekanta

Enligt universitetslagen ska Helsingfors universitets kansler främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället och bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har också rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas. Rätten att närvara i statsrådet har Wilhelmson upplevt som viktig och han har också deltagit i sammanträdena flera gånger om året.

– Ofta har besluten redan fattats i det skedet, men det är en bra plats för nätverkande och inofficiellt påverkande. Av det följer att universitetets kansler enligt statsrådets protokoll också vi andra tillfällen placeras vid samma bord som ministrar, kommendören för försvarsmakten, ärkebiskopen och presidenterna för de högsta domstolarna.

Nedskärningarna i universitetets finansiering 2015 var en hård smäll. Wilhelmsson har trots allt inte förlorat hoppet när det gäller universitetets framtid.

– Nedskärningarna har varit otroligt smärtsamma för universitetet, och de borde inte ha genomförts. Men universitetets grund är sund. Jag får hela tiden utmärkt respons om vår forskning och våra studenter. T.ex. får våra utbytesstudenter och våra forskarstuderande vid utländska universitet alltid beröm för sina kunskaper.

Tillbaka till forskningen

Wilhelmsson har sammanlagt 19 år bakom sig som akademisk ledare när han avgår som kansler.

– Det har varit en intressant resa och fantastiskt att få vara med och leda ett så fint universitet.

Någon vila blir det inte heller i fortsättningen, i planerna finns ett emeritusavtal med Juridiska fakulteten. 


– Många intressanta projekt blev på hälft när jag i tiden valdes till rektor. Gamla kolleger runt om i världen har redan frågat när jag kommer tillbaka.

 

Thomas Wilhelmssons tid som kansler tar slut 30.9.2017. I början av oktober tillträder universitetets nya kansler FD Kaarle Hämeri.