Funidata Oy producerar universitetens datasystemtjänster

Helsingfors universitet och Aalto-universitetet har grundat ett gemensamt bolag för produktion, underhåll och utveckling av datasystemtjänster som stöder undervisning och studier.

Funidata Oy har till uppgift att bygga upp ett nationellt kärnsystem för undervisning och studier som baserar sig på universitetens behov. Målet är att skapa förutsättningar för samarbete inom undervisningen och åstadkomma kostnadsbesparingar.

Bolagets viktigaste kunder är dess ägare, dvs. Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Andra högskolor kan ansluta sig som användare av tjänsterna genom att bli delägare i bolaget när det passar dem.

Genom att ha ett bolag som verksamhetsform vill man göra det möjligt att reagera snabbt och flexibelt på utvecklingsbehoven. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att motverka att det uppstår en ”IT-skuld”.

Ytterligare upplysningar ges av:

Förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen, Helsingfors universitet, esa.hamalainen@helsinki.fi, tfn 02941 22212 

Ekonomidirektör Marianna Bom, Aalto-universitetet, marianna.bom@aalto.fi, tfn 050 5753762