Från praktikant till fast anställd

Största delen av universitetsstudenterna genomför arbetspraktik som en del av sina studier. Arbetspraktiken knyter de teoretiska studierna till det praktiska arbetslivet och erbjuder studenterna möjlighet att få arbetserfarenhet som anknyter till deras studieområde. En välplanerad praktikperiod gagnar inte bara praktikanten utan också arbetsgivaren. Översättningsbyrån Apropos Lingua hittade permanent förstärkning till sina led via universitetets praktikverksamhet.

Koordinator Vitali Rabotsev från översättningsbyrån Apropos Lingua är nöjd med praktiksamarbetet med Helsingfors universitet. Att anställa en universitetspraktikant var enligt hans mening ett kostnadseffektivt sätt att rekrytera och utbilda en ny fast anställd medarbetare för företaget. Apropos Lingua anställde en översättarstuderande från Helsingfors universitet som praktikant för att hjälpa till med att koordinera översättningsverksamheten.

–Vi fick fyra månader på oss att utbilda praktikanten till exakt det proffs som vi behövde. Allt detta lyckades med förhållandevis små kostnader, berättar Rabotsev.

Även Jouko Väärälä, verkställande direktör för Green Cap Tours, som ordnar guideturer, rekommenderar att man anställer universitetspraktikanter. Green Cap Tours erbjöd en tre månaders praktikperiod på heltid till en historiestuderande som tidigare hade jobbat som guide på deltid vid företaget.  

–Universitetsstuderandena är klyftiga och läraktiga och klarar vanligtvis av att jobba långsiktigt och systematiskt. Arbetsuppgifterna är någonting som man lär sig i arbetet, men de här egenskaperna främjar lärandet, konstaterar Väärälä.

Det tar tid att introducera praktikanten men lönar sig för hela företaget

Det är bäst att förbereda sig noga när den första praktikanten är på väg, och det gäller att reservera tillräckligt med tid för introduktion.

Både Vitali Rabotsev och Jouko Väärälä betonar att väldigt mycket av de andra arbetstagarnas tid går åt till att introducera och handleda praktikanten. Rabotsev påpekar att den tid som reserverats för introduktion ändå återbetalar sig på längre sikt. Apropos Lingua hade ända från början som mål att den som börjar som praktikant ska stanna kvar i företaget efter praktikperioden.

Den tid som används för att introducera praktikanten kan i bästa fall vara till nytta för organiseringen av hela företagets verksamhet. Rabotsev berättar att man har varit tvungen att noggrant gå igenom företagets alla verksamhetsmodeller när man har introducerat den nya personen från noll. Genomgången av processerna har också avslöjat brister i verksamheten och medfört att företaget i fortsättningen allt bättre kan koncentrera sig på översättning, som är dess primära uppgift.

Även Jouko Väärälä från Green Cap Tours känner igen samma fenomen.

–En ny människa innebär att vi måsta förbättra företagets interna kommunikation och överlag skapa större klarhet i verksamheten.

Fast anställning som gemensamt mål

Universitetspraktiken kan i bästa fall resultera i ett fast anställningsförhållande.

Både Apropos Lingua och Green Cap Tours har låtit sina praktikanter fortsätta som deltidsanställda efter praktikperioderna.

Den student som började som praktikant vid Apropos Lingua fortsätter som deltidsanställd tills hen utexamineras, med löfte om fast anställning efter examen. Rabotsev berättar att syftet med arrangemanget är att uppmuntra studenten att slutföra studierna så snart som möjligt och samtidigt göra det möjligt för hen att jobba inom den egna branschen utan att studierna blir lidande.