Företagsansvaret naggar storbolagens makt i kanterna

Demokratiförespråkarna oroas av odemokratiskt styrda företags ökade makt i den globala ekonomin och i förlängningen också över människors liv. Har makten i världen ohjälpligt kopplats till tjockleken på plånboken? Inte nödvändigtvis, säger Teivo Teivainen, professor i världspolitik.

– Företagsjättarna kan utan att veta det ha gett demokratins djävul lillfingret med sitt prat om företagsansvar. Nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman, som är den stora världens motsvarighet till Björn Wahlroos, varnade redan 1970 företagen för det försåtliga i företagsansvar och ansåg det vara en subversiv doktrin, förklarar Teivainen.

Ansvar ökar övervakningen

Enligt Friedman tar den företagsdirektör som axlar sitt samhällsansvar också på sig rollen som offentlig aktör och myndighet. Och hur ska myndigheter behandlas i ett fritt samhälle? De ska övervakas, offentligt och demokratiskt.

– Alla storföretag tillstår numera att de har ett samhällsansvar. Enligt Friedmans logik kan man därmed kräva att deras verksamhet och odemokratiska förvaltningsmodell utsätts för utvärdering enligt samma politisk-moraliska måttstock som andra inrättningar inom den offentliga förvaltningen.

Man kan alltså kräva att storföretagen underkastas demokratisk kontroll.

– Företagen har fullt sjå att manövrera så att de ska framstå som ansvarsfulla, men ändå inte ställas till svars för sin verksamhet. Storföretagen vill så klart reglera sin verksamhet själva och frivilligt enligt sin egen moralkodex, säger Teivainen, men ute i världen ser man redan tecken på att rättsligt bind
ande föreskrifter är på kommande.

Stater demokratiseras, varför inte företag?

Teivainen anser det inte vara en omöjlig vision att företagen och deras makt skulle kunna demokratiseras. Odemokratiskt styrda offentliga institutioner kan ibland demokratiseras rätt snabbt såsom var fallet i mången östeuropeisk stat.

– I östblocksstaternas övergång till demokrati var det ett stort steg när tyrannerna gav efter för internationell påtryckning och gjorde små taktiska eftergifter som att släppa in människorättsobservatörer i landet eller tillåta demonstrationer. Berlinmuren rasade.
Storföretagens flört med demokrati i och med sitt prat om företagsansvar kan göra det möjligt att använda samma knep på dem som användes på DDR.