Flygsäkerhet och cancerbehandlingar på Slush

En bombsniffare, ett cancervaccin och en finländsk modell för småbarnspedagogik – vad har de gemensamt? De är alla exempel på företag som har sitt ursprung i forskning som bedrivs vid Helsingfors universitet, och de finns alla på teknik- och uppstartsevenemanget Slush som börjar i dag. De har också alla tagit sig an uppgiften att lösa problem i världsklass.

Helsingfors universitet presenterar 22 vetenskapsinnovationer på Slush, vilket är ett rekordstort antal. Av dessa är fem redan grundade företag och 17 uppfinningar som befinner sig i olika stadier av kommersialisering. Avsikten är att på Slush hitta nya samarbetspartner, företagare och finansiärer.

Bombsniffare, cancervaccin, småbarnspedagogik

Universitets monter sköts av Helsinki Innovation Services (HIS), som ansvarar för kommersialiseringen av forskningsresultat. Till dem som presenteras hör Karsa, ProVince Tx och HEI Schools.

Karsa är en automatisk näsa som kan användas till exempel till att upptäcka sprängämnen på flygplatser. ProVince Tx utvecklar ett cancervaccin som utnyttjar kroppens eget försvarssystem. HEI Schools exporterar den finländska småbarnspedagogiken till andra länder.

– De här innovationerna är lysande exempel på den akademiska toppforskningens förmåga att ta fram lösningar på problem i världsklass. Kommersialiseringen bidrar till att vetenskapliga resultat kan vara alla till nytta, säger Jari Strandman, vd på HIS. 

Forskare vid Helsingfors universitet deltar i Skolar Award

På Slush kulminerar också tävlingen Skolar Award som var öppen för disputerade forskare inom alla vetenskapsdiscipliner. Huvudpriset går till den bästa nya forskningsidén och prissumman ska användas till forskningsarbete.

Två forskare vid Helsingfors universitet har tagit sig till semifinal: Maija Hirvonen (Language as a vehicle for vision) och Mari Palviainen (Zebrafish stem cells could help us recover from injuries). De sex bästa semifinalisterna kommer till finalen som hålls den 1 december.

Välkommen till Helsingfors universitets monter (6D.1.) där du kan bekanta dig med innovationerna och forskarna, företagen och specialisterna på HIS!

Bekanta dig närmare med innovationerna som presenteras i Helsingfors universitets monter på Slush 2016.

Se en video om ämnet (2 minuter).