En praktikant för med sig färskt kunnande till arbetsgemenskapen

Att rekrytera universitetspraktikanter är ett frågetecken för många små arbetsgivare. Det kunnande som en student för med sig kan trots allt bli en positiv överraskning för organisationen och också leda till längre arbetsavtal.

Praktiktiden är ofta en ömsesidigt positiv erfarenhet för arbetsgivaren och studenten. Praktikanten kan föra med sig kunnande till arbetsplatsen, exempelvis för arbetsuppgifter inom kommunikation och kundrelationer. I de största organisationerna rullar årliga trainee-program, men i små och medelstora företag finns det fortfarande ett stort mått av outnyttjad potential när det gäller de möjligheter som universitetens praktikverksamhet har att erbjuda.

­– Praktikanterna har gett oss nya och fräscha infallsvinklar på existerande processer, berömmer Heidi Tukiainen från Verto Analytics, som gör marknadsundersökningar och digitala mediemätningar. Företaget har haft en internationell student från Helsingfors universitet som praktikant.

Även WordDive, som producerar språkkurser med hjälp av artificiell intelligens, har erfarenhet av en praktikant med bred kompetens. Heidi Sharma från WordDive berättar att erfarenheterna har varit mycket positiva.

– Praktikanten började göra ett professionellt och produktivt arbete väldigt snabbt efter introduktionen, konstaterar Sharma.

Konkreta arbetsuppgifter och mångsidigt kunnande

Att uppdatera webbsidor, kommunicera på sociala medier och utföra olika utredningsuppgifter är exempel på konkreta arbetsuppgifter för en praktikant inom exempelvis kommunikation och marknadsföring. På vissa arbetsplatser kan praktikanten ha egna tydligt angivna uppgiftshelheter. Ett tänkbart alternativ är att låta praktikanten gå igenom textmaterial och översätta.

– Vår praktikant gick igenom och uppdaterade vårt italienska studiematerial, vilket inte hade gjorts på länge. Hen utformade också nya kurser, berättar Sharma från WordDive.

Vid Verto Analytics har praktikanterna varit en del av teamet ända från första dagen. När kunskaperna tilltar ökar också ansvaret i arbetsuppgifterna. Rent konkret har praktikanterna vid sidan om sina uppgifter inom kundtjänsten också fått hjälpa till med uppgifter inom sociala medier och innehållsproduktion.

– Praktikanterna har också fått bemöta Google Play-kritik, svara på meddelanden på sociala medier och producera innehåll för kampanjmeddelanden, nyhetsbrev och blogginlägg, räknar Tukainen upp.

Att en praktikant får ta ansvar för mångsidiga arbetsuppgifter kan i bästa fall resultera i ett långvarigare kontrakt. Vid WordDive återvände praktikanten till teamet sommaren därpå och fortsätter nu som heltidsanställd. Även vid Verto Analytics har man upptäckt denna möjlighet.

– När vi tar emot praktikanter får vi lära känna människor som står i början av sin karriär, men dessutom får vi en chans att hitta lämpliga och kunniga personer som kan fortsätta jobba i vårt företag efter sin examen, påpekar Tukiainen.

Ett förmånligt och enkelt sätt att bli övertygad om att en ny arbetstagare är lämplig

Det tar sin tid att introducera en praktikant i arbetsgemenskapen och arbetssätten, men det är en insats som återbetalar sig. Vissa kan behöva mera stöd, och behovet av vägledning kan också bero på branschen och arbetsuppgifterna, funderar Sharma. Båda företagen uppger att en praktikant introduceras i arbetssätten och arbetsuppgifterna på samma sätt som alla andra nya arbetstagare.

– Skyldigheten att handleda innebär att det är vår uppgift att följa praktikantens framsteg, föra en dialog med hen, hjälpa och ge råd i sådant som rör arbetsuppgifterna, kommenterar Tukiainen.

Ibland kan en praktikant vara rentav väldigt redo att jobba såväl självständigt som i team. Så gick det exempelvis vid WordDive.

– Projekten med studiematerial är omfattande och krävande. Där behövs flera personers insats, väldigt goda språkkunskaper, god förmåga att jobba i team, kreativitet och pedagogisk kompetens, berättar Sharma.

Enligt den respons som universitetet fått har erfarenheterna av praktikverksamheten varit väldigt goda, och många går in för att söka praktikanter på nytt. Sharma påpekar att praktiken är ett förmånligt och enkelt sätt att bli övertygad om att en ny arbetstagare lämpar sig för arbetet och teamet.

– Vi kan absolut rekommendera att man anställer praktikanter! summerar Tukiainen.

Työnantaja, tule mukaan keväällä 2019 käynnistyvään Think Career -harjoitteluohjelmaan!