Ekonomisk tillväxt livsviktig för Kinas makthavare

Ett maktskifte är möjligt om den ekonomiska tillväxten inte fortsätter i samma takt och den omfattande korruptionen inte minskar, om arbetslösheten och fattigdomen på landsbygden inte lättar och de tiotusentals miljö- och matkatastrofer som inträffar årligen inte blir färre.

Kinas kommunistledare har många goda skäl att upprätthålla den starka ekonomiska tillväxten. Man måste slå ärkefienden Japan och bli ledande i Asien och en politisk och ekonomisk världsmakt.

Å andra sidan känner kommunisteran väl till himlens mandat, den traditionella kinesiska härskardoktrinen från dynastiernas tid.

– Under dynastiernas tid fick kejsaren himlens mandat att härska, berättar Tiina Airaksinen, universitetslektor i Asienstudier.

– Undersåtarna hade ändå rätt att protestera och göra uppror om följderna av härskarmakten ledde till alltför många naturkatastrofer, korruption och hunger.

Genom att göra uppror störtade kineserna Ming-dynastin och några till.

En dynasti bland andra dynastier

Kommunisterna uppfattas som en dynasti bland alla andra. Ett maktskifte är möjligt om den ekonomiska tillväxten inte fortsätter lika stark och den omfattande korruptionen inte minskar, om arbetslösheten och fattigdomen på landsbygden inte lättar och de tiotusentals miljö- och matkatastrofer som inträffar årligen inte blir färre.

Kommunismen har inte förvandlat kineserna till en grå och rädd massa, betonar Airaksinen.

– Det förekommer hela tiden lokala oroligheter, som vi inte får veta någonting om. Människosamlingar uppfattas lätt som politiska eller upproriska, därför ingriper man snabbt.

Kulturen i fokus

Airaksinen önskar att den kinesiska populärkulturen skulle slå igenom i väst.

– Nyheterna från Kina fokuserar alltid på dystra fakta om fattigdom och enorma naturkatastrofer. Jag önskar att Kina på samma sätt som Japan kunde göra sin rika populär- och samtidskultur känd i hela världen och samtidigt fördjupa vår bild av Kina.

Kina i Tankehörnan 30 september – 11 oktober

Den världspolitiska och ekonomiska utvecklingen – i synnerhet Kinas, Indiens och Brasiliens frammarsch, samhällsutveckling och inflytande i en global omvärld – är höstens tema i Tankehörnan.