Digitaliseringen utmanar lagstiftningen

Digitaliseringen och teknikutvecklingen förändrar vårt beteende och samhället. Förändringar berör nästan alla livsområden och därför också lagstiftningen och juridiken. Också juristens arbete förändras.

– Digitaliseringen är i sig inte något nytt, med den når nu helt nya dimensioner – vi har bara sett början, konstaterar Kimmo Nuotio, dekanus för Juridiska fakulteten.

Hur ska lagstiftningen ändras så att det är möjligt att stöda en ny kreativ och dynamisk ekonomi? Hur ska man skydda den personliga integriteten och hur kan man själv kontrollera och förvalta sina egna uppgifter?

Och när det uppstår tvister, hur ska de lösas? Behövs det domstolar eller medlar man med digitala verktyg som utvecklats för medling i tvister? Hur kan man kontrollera upphovsrätten på nätet när det är möjligt att skriva ut föremål med 3D-skrivare? Är vår nationella eller personliga säkerhet hotad när samhällets funktioner sköts i digitala system?

Dessa och många andra frågor ställs vi inför när samhällets strukturer omorganiseras med hjälp av digital teknik.

En dynamisk ekonomi kräver ny lagstiftning

Nya affärsmodeller utmanar gamla, styva och stora system. Ekonomin blir mer dynamisk, som exempel kan nämnas olika affärsidéer som baserar sig på delning.

Man kan beställa taxiskjuts med en app, men chauffören är inte längre en traditionell taxiföretagare. Privatpersoner kan bjuda ut sin bostad till turister, och man kan också hyra ut sin bil när man inte behöver den. Men tillåter lagen sådan verksamhet? I Finland är taxiverksamhet tillståndspliktig verksamhet, och Uberförare har redan fällts för olovlig affärsverksamhet.

Transportbalken, ett av regeringens spetsprojekt, siktar på att minska regleringen av transportmarknaden, öka digitaliseringen och skapa förutsättningar för företagande.

– I själva verket är ändringar som gäller regleringen avgörande när man ska bestämma hur de tekniska verktygen kan användas och hur nya affärsmodeller kan utvecklas, påminner Kimmo Nuotio.

Vad händer med våra personuppgifter i bitrymden?

Hur den personliga integriteten ska skyddas i djungeln av digitala system väcker oro. När personuppgifter sparas i olika register och kundsystem måste datasäkerheten och vars on ens möjligheter att bestämma om användningen av uppgifterna garanteras. Samtidigt måste man också se fördelarna med att uppgifter som finns i databaser kan användas och delas, eftersom användningen av redan sparade personuppgifter i andra system effektiverar samhällets verksamheter.

– Europeiska unionen balanserar mellan ekonomisk tillväxt och skyddet av privatlivet, säger Kimmo Nuotio.

Vår digitala egendom försvinner inte ens när jordevandringen upphör. När allt mer information och data om oss sparas i olika system, är det också viktigt att se över vad som sker med vår digitala kvarlåtenskap. Materialet kan vara spritt på flera servar och i olika databaser. De efterlevande är intresserade av vilka rättigheter de har till den digitala egendomen och vilka problem som kan uppstå.

Juristens arbete förändras

Digitaliseringen förändrar också juristens arbetsmetoder – också hela yrket kan förändras. Man måste kunna beakta allt fler detaljer. Arbetet blir också allt mer internationellt. Juristen måste förstå sig på nya tekniker och se i vilken riktning de kommer att utvecklas.

Juristens arbete kan till och med automatiseras. Tänk om det i framtiden inte behövs jurister för att göra avtal? Istället använder man automatiserade avtalsjuridiska verktyg där datorn efter att ha fått svar på vissa frågor skriver en färdig avtalsmodell.

Projekt som forskar i digitalisering vid Juridiska fakulteten:
Contracting for Online Content Distribution and Production: Competition and Contract Law Perspectives
New Technologies in Content Production and Distrbution – The Future of Copyright and Competition Law
IPR in New Value Creation
Information Security of Location Estimation and Navigation Applications (INSURE)
Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus
Digitalizing Patent Law: Challenges from 3D Printing Technologies
Enforcing Patents in Europe: Challenges from 3D Printing Technology

Di­gi­tal Hu­ma­ni­ti­es -ve­ten­skaps­te­ma

Följ och delta: #HelsinkiDH
Aktiviteter: ThinkWall