Den första akademiska promotionen i det självständiga Finland ägde rum för hundra år sedan – då utsågs Mannerheim till hedersdoktor

Våren 1919 promoverades friherre och Finlands riksföreståndare Gustaf Mannerheim till filosofie hedersdoktor vid Helsingfors universitet. Denna tilldragelse till ära visar universitetsmuseet utställningen Flamman och svärdet som belyser relationen mellan Mannerheim och universitetet. Utställningen öppnas för allmänheten den 27 mars kl. 12.00.

Våren 1919, innan Finlands regeringsform hade fastställts, fungerade general, friherre Gustaf Mannerheim som landets riksföreståndare. Vid den första akademiska promotionen i det självständiga Finland den 31 maj 1919 tilldelades Mannerheim titeln hedersdoktor. Hedersdoktorerna – den förra riksföreståndaren P. E. Svinhufvud och G. Mannerheim – utsågs av den filosofiska fakulteten 1919 för att förstärka relationerna mellan staten och universitetet. Valet var av särskild symbolisk betydelse för det fria Finland, den nya staten.

Mannerheims dotter Sophy Mannerheim fick äran att bli promotionens allmänna kransbinderska, trots att det oftast var dottern till den professor som stod högst i anciennitetsordningen som fick uppdraget.

På grund av vinterkriget firade universitetet sitt 300-årsjubileum först i september 1940 i samband med inskriptionen. Av tacksamhet för uppoffringar till fosterlandet gav överbefälhavaren i sin dagorder Frihetskorset till universitetet för att läggas till dess sigill.

Mannerheim satte högt värde på bildning

Bildning var något som Mannerheim satte högt värde på, och han deltog ofta i tillställningar vid universitetet. Han hade en direkt telefonförbindelse till universitets kansler, och hans middagar gästades även av professorer. Mannerheim förärades med hedersmedlemskap i Nylands Nation och i hans födelsebygds nation Varsinaissuomalainen osakunta vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitetsmuseum anordnar utställningen Flamman och svärdet i samarbete med Mannerheim-museet. I utställningen visas föremål från Mannerheim-museet, till exempel Mannerheims fullständiga hedersdoktorsutstyrsel och hedersdoktorsdiplom samt trycksaker och foton som handlar om promotionen 1919. Ur universitetsmuseets samlingar presenteras bland annat rektorskedjan och pressen till det gamla sigill som gjordes om när universitetet fick Frihetskorset. Sigillet fanns på förtjänstmedaljen och förtjänstplaketten och kan ännu idag ses i rektorns halskedja. I utställningen visas även den värja som Mannerheim använde vid promotionen. Värjan är utlånad från en privatsamling.

Minnet av Mannerheim lever kvar

Vid Helsingfors universitet lever minnet av Mannerheim ännu kvar: Nyligen fick universitetet tillsammans med Försvarshögskolan en Mannerheim-professur i Rysslands säkerhetspolitik. Professuren finansieras delvis av Mannerheim-stiftelsen och innehas av professor Katri Pynnöniemi vid Alexanderinstitutet.

Mannerheim-utställningen vid Helsingfors universitetsmuseum

Tankens kraft, den nya permanenta utställningen vid Helsingfors universitetsmuseum, öppnades i mars 2015 på tredje våningen på den så kallade nya sidan i universitetets huvudbyggnad. Utställningen berättar universitetets historia från 1640 till våra dagar. Specialutställningen Flamman och svärdet om Gustaf Mannerheims relationer med universitetet har förlagts bland den permanenta utställningen: innehållet i några montrar har bytts ut, nya utskrifter har satts där det varit tomt och en extra kostymmonter för Mannerheims promotionskostym har placerats i utställningslokalen. Universitetsmuseet har digitaliserat alla foton i minnesalbumet från 1919. De visas upp i utställningen som utskrifter och i en diapresentation. Utställningstexterna har huvudsakligen producerats av Mannerheim-museet.

Utställningen är öppen på Helsingfors universitetsmuseum (Fabiansgatan 33, 3:e vån.) 27.3–28.6.2019 från tisdag till torsdag kl. 12–18 och fredag kl. 12–16. Gratis inträde.

En halvtimmes lunchguidningar på utställningen Flamman och svärdet varannan tisdag från och med den 2 april (ej den 30 april) kl. 12.00.

Förfrågningar:

Pia Vuorikoski, pia.vuorikoski@helsinki.fi, 050 415 6760