Anders Ekholm vald till Helsingfors universitets placeringsdirektör

Anders Ekholm, ekonomie och docent i finansiering, har valts till Helsingfors universitets placeringsdirektör från och med 16 april 2018.

Ekholm har tidigare arbetat huvudsakligen som forskare, kapitalförvaltare och företagare. Han har cirka 20 års erfarenhet av kapitalmarknaden.

Placeringsdirektören ansvarar för Helsingfors universitets och universitetets fonders värdepappersportföljer. Placeringsdirektören har också delvis hand om Helsingfors universitetskoncerns placeringar i de företag som forskningen ger upphov till. Ett av placeringsverksamhetens mål är att i fortsättningen ännu mer än tidigare satsa på ansvarsfulla placeringar.

Anders Ekholm är sedan 2016 medlem i Helsingfors universitets placeringskommitté.