Wihuris fond stöder studenter och forskare som flyr från Ukraina

När nyheten om det ryska anfallet kom började Jenny och Antti Wihuris fond leta efter konkreta sätt för att hjälpa ukrainarna. Ett självklart alternativ var att stödja ukrainska studenter och forskare i Finland som flytt från kriget. För detta ändamål donerade fonden 50 000 euro till Helsingfors universitet.

– Vi anser att Rysslands anfall mot Ukraina kränker landets gränser, självständighet och integritet. Vi ville visa vårt stöd på ett konkret sätt, så vi började undersöka hur vi ekonomiskt kan stödja ukrainare som flyr kriget, berättar Arto Mäenmaa, ombud för Jenny och Antti Wihuris fond.

När universiteten berättade om sina planer att bevilja studie- och forskarplatser till studenter och forskare som flyr kriget, öppnades en naturlig kanal genom vilken man kunde hjälpa, säger Mäenmaa.

Han understryker att det handlar om nödställda människor som först och främst ska hjälpas av humanitära skäl.

– Dessutom vill vi markera att vi understöder fri kommunikation, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och integritet.

Enligt Mäenmaa skulle det med tanke på fondens syfte ha varit svårt att rikta humanitärt bistånd direkt till det krigsdrabbade landet, men däremot faller det sig ganska naturligt att stödja ukrainska studenter och forskare i Finland.

– Vi stöder ju redan från tidigare internationella studenter och forskare vid finländska universitet, påpekar Mäenmaa.

Helsingfors universitet styr donationsmedlen direkt till behövande

Kaarle Hämeri, kansler för Helsingfors universitet, är tacksam för fondens donation till ukrainska studenter och forskare.

– Universitetet stöder de studenter och forskare som flytt kriget på många sätt. I det här arbetet är stödet från våra samarbetspartner av största vikt. Om vi förenar våra krafter kan vår hjälp till ukrainarna göra stor skillnad.

– Tillsammans kan vi hjälpa dem som flyr krigsområdet samt försvara yttrandefriheten och sanningen. Forskarnas engagemang i det egna vetenskapssamhället är ofta mycket starkt, ofta starkare än i det egna universitetet. Det är viktigt att vi tar ansvar för varandra när vi möter svårigheter, säger Hämeri.

De första stipendierna till ukrainska studenter vid Helsingfors universitet har redan delats ut. Under våren har det anlänt allt fler studenter och arbetet med att stödja dem fortgår.

Donationen på 50 000 euro från Jenny och Antti Wihuris fond går oavkortad till ukrainska studenter och forskare.

Jenny och Antti Wihuris fond är en finländsk allmännyttig stiftelse som stärker grundförutsättningarna för ett välmående samhälle genom att främja vetenskap, konst och samhällelig verksamhet.

Bidra till Helsingfors universitets Ukrainainsamling

Genom att donera till universitetets Ukrainainsamling hjälper du oss att stöda studenter och forskare som flyr kriget i Ukraina och som vill fortsätta sina studier och arbete vid Helsingfors universitet.