Viking Line stöder Östersjöforskning när Finland fyller 100

Viking Line intensifierar samarbetet med Helsingfors universitet och donerar 50 000 euro till Östersjöforskningen. Samarbetet syns på fartygen under Finlands jubileumsår, bland annat i form av ett havslaboratorium för barn.

– Viking Line trafikerar dagligen längs flera rutter på Östersjön. Fartygen tar passagerarna genom några av världens vackraste havs- och skärgårdsområden. Rederiet har inte aktivt utnyttjat möjligheten att lyfta fram information om Östersjön för sina passagerare tidigare. Tillsammans med rederiet ska vi därför ta fram ett informationspaket som ger passagerarna möjlighet att lära sig mer om havet de färdas på under sin resa, berättar professor Alf Norkko.

Materialet som forskarna sammanställer för fartygen erbjuder något både för små och stora resenärer. Korta inslag och fotografier med information om Östersjön ska snurra på fartygens videoskärmar, för barnen planeras en tipspromenad med Östersjötema och ett havslaboratorium för den som vill prova på hur det är att vara havsforskare.

– Med informationen på fartygen deltar Viking Line i arbetet med att upplysa allmänheten om hur mycket vackert och värdefullt det finns i Östersjön och varför havet är värt att skyddas. Viking Line har aktivt gått in för att försöka minimera sin egen miljöpåverkan. Rederiet strävar efter att vara en föregångare när det gäller miljövänliga lösningar på fartygen. Det här är saker som jag som marinbiolog uppskattar, säger Alf Norkko.

Hopp om långvarigt samarbete

Viking Line stöder Östersjöforskningen även genom att donera medel till Helsingfors universitet. År 2016 gav rederiet 100 000 euro till det naturvetenskapliga utbildningsområdet. I år under Finlands självständighetsjubileum donerar Viking Line ytterligare 50 000 euro till universitetet. 

– Havet och skärgårdsnaturen är viktiga för oss och våra kunder. Vi hoppas att vi med hjälp av Östersjötemat under jubileumåret kan uppmuntra andra finländska aktörer, som verkar på Östersjön och i dess närhet, att i sin verksamhet ta hänsyn till havet och skyddet av det. Tillsamman kan vi åstadkomma så mycket mer, säger Viking Lines VD Jan Hanses.

De medel som Viking Line donerat till universitetet kommer att användas för att anställa en forskare.

– Forskarens fokus kommer att ligga på miljöerna nära kusten. Målet är att ta reda på mer om de förändringar som sker i dessa miljöer och hur de påverkar kustområdets mångfald och funktion, berättar Alf Norkko som arbetar vid Helsingfors zoologiska forskningsstation i Tvärminne nära Hangö, där Finlands västra och södra kust möts.

Merparten av Helsingfors universitets naturvetenskapliga Östersjöforskning sker vid Tvärminne och forskarna vid stationen arbetar i nära samarbete med Stockholms universitets forskare vid Östersjöcentrum. Alf Norkko innehar t.ex. den kungliga gästprofessuren inom Östersjöforskning som Stockholms universitet gav kung Carl XVI Gustav i 70-års-present.  

Alf Norkko hoppas på ett långvarigt samarbete med Viking Line.

– Nästa steg är att göra något tillsammans i Östersjöcentret som öppnar vid Allas Sea Pool invid Salutorget i Helsingfors denna vår.