Victoriastiftelsen sällar sig till skaran av donatorer

Victoriastiftelsen har donerat 200 000 euro till Helsingfors universitet.

Stiftelsen vill med sin donation stöda utbildningsområdet pedagogik och lärarutbildning vid Helsingfors universitet. Det är första gången som Victoriastiftelsen stöder en organisation på det här sättet. Tidigare stipendier har alltid delats ut till enskilda forskare och studerande.

– Vi kommer att fortsätta dela ut stipendier till forskare och studerande även i fortsättningen. Det här är en ny form för stiftelsen att verka för bildningens befrämjande, säger Victoriastiftelsens ombudsman Göran Wörlund.

victoria laurells livsgärning

Victoriastiftelsen, som grundades 1953, fick sitt namn efter Victoria Laurell som var föreståndare för Svenska Privata Läroverket i Kronohagen på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Stiftelsens syfte är att främja vidareutbildning bland svenskspråkig kvinnlig ungdom i Finland.

– Stiftelsen ser att kvinnliga akademiker har en stark närvaro inom det pedagogiska området, vilket gör det till ett lämpligt donationsmål för oss, säger Göran Wörlund.

– Att säkerställa god grundutbildning för alla, vilket är ett av syftena med den lärarutbildning som nu stöds, påminner också starkt om Victoria Laurells livsgärning, säger stiftelsens styrelseordförande Astrid Thors.

Beteendevetenskapliga fakulteten diskuterar tillsammans med universitetets rektor var pengarna kan göra störst nytta.

– Victoriastiftelsens donation har stor betydelse. Stiftelsens donation kommer att utgöra boägget för en professur inom svensk lärarutbildning vid Helsingfors universitet, berättar professor Gunilla Holm vid beteendevetenskapliga fakulteten.

Victoriastiftelsens donation ingår i det nationella motfinansieringsprogrammet där staten lägger till ett visst belopp för varje donerad euro. Statens tillägg kan till och med fördubbla donationens värde.